Tam Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler 7. Sınıf Matematik

Tam Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler ile ilgili çözümlü soruların ve konu anlatımı nın olacağı yazımıza hoş geldiniz arkadaşalar.

Genellikle 7. Sınıf Matematik dersinde işlenen bu konu hakkında sizler için hazırlamış olduğumuz test problem çözümü şeklindeki içeriğimiziderslerinizde yardımcı kaynak olarak değerlendirebilirsiniz.

Soru:  Bir denizaltı deniz seviyesinden 200 m aşağıdadır. Bu denizaltı 50 m daha aşağıya iniyor. Buna göre denizaltının deniz seviyesinden uzaklığını tam sayı olarak bulunuz.

Cevap: 200 metre zaten deniz seviyesinden aşağıdaymış. 50 metre daha aşağıda inerse

toplam da 200 + 50 = 250 metre aşağıda olmuş olur.

Soru: Merve, A noktasından önce 25 m sağa, sonra ulaştığı noktadan 28 m sola hareket ediyor. Merve’nin son bulunduğu noktanın A noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap: Merve ilk etapta 25 metre sağ taraft aolduktan sonra

aksi yönde 28 metre ters tarafa giderse

28-25=3 metre A noltasının sol tarafında kalmış olur.

Yani A-3 olur.

Soru: (–3)4 üslü ifadesinin değeri kaçtır?

Cevap: 3 ün üssü olan sayı çift sayı olduğundan dolayı -3 parantezden dışarıya artı olarak çıkar.

3 üzeri 4 ifadesinin değeri de 3.3.3.3 = 81 dir. arkadaşlar.

Soru: (–2)5 üslü ifadesinin değerini bulunuz.

Cevap: üssü olan sayı tek sayı olduğu için -2 sayısı parantez dışına – li olarak çıkar arkadaşlar.

2 üzeri 5 in değeri de -2.-2.-2.-2.-2 = 32 dir.

Yani cevabımız -32 dir arkadaşlar.

Soru: (–9) · (–9) · (–9) · (–9) · (–9) işlemini üslü ifade şeklinde yazınız.

Cevap: -9 sayısından 5 tane yani tek sayı kadar olduğundan dolayı işlemin sonucu – li olur. ve gösterimi de (-9) üssü 5 tir.

Soru: (–5)4 üslü ifadesinin değeri kaçtır?

Cevap: üssü olan sayı çift sayı olduğu için işlemin sonucu pozitif olur arkadaşlar.

Yani -5.-5.-5.-5 = 625 olarak yanıtı buluruz.

Soru: 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 işlemini üslü ifade olarak yazınız.

Cevap: 10 sayısından toplamda 7 adet olduğu için üzeri 7 oalrak göstermemiz gerekiyor.

Yani cevabımız 10 üssü 7 dir arkadaşlar.

Soru: (–111)1 üslü ifadesinin değerini bulunuz.

Cevap: üssü olan sayı tek sayı olduğu için işlemin sonucu negatif olur arkdaşlar.

Bir sayının 1 üssü de sayının kendisi olduğu için cevabımız -111 dir.

Soru: (+5)1 ile (+1)5 üslü ifadelerin değerlerini bulunuz ve bulduğunuz değerleri karşılaştırınız.

Cevap: +5 üssü 1 in sonucu 5 tir.

+1 üzeri 5 in sonucuda 1 dir arkadaşlar.

Bu durumda ilk işlemin sonucu 5, ikinci işlemin sonucu ise 1 dir.

Soru: Bir buzulun 300 metresi deniz seviyesinin altında, 100 metresi ise deniz seviyesinin üstündedir. Buna göre bu buzulun yüksekliği kaç metredir?

Cevap: 300 metresi aşağıda, 100 metreside yukarıda olduğuna göre

buzulun toplam yüksekliği 300+100=400 metredir arkadaşlar.

Soru: 50 soruluk bir sınavda öğrenciler, doğru cevapladıkları her bir soru için 2 puan, yanlış cevapladıkları her bir soru için ise –1 puan almaktadır. 4 soruyu boş bırakıp 8 soruyu yanlış cevaplayan bir öğrenci bu sınavdan kaç puan almıştır?

Cevap: 50 soruluk bir sınavda 4 soruyu boş bırakıp 8 soruyu yanlış cevapladıklarına göre,

doğru cevap sayıları 50 – 4 – 8 = 38 adettir.

doğru cevap için kazandıkları puanlar 38×2=76 puan

yanlış cevaplar için puanlar 8x-1=-8 puan

Toplam puanlarını ise 76-8=68 puan olarak buluruz.

Soru: Meltem, haftalık harçlıklarından bir miktarını biriktirerek annesine Anneler Günü’nde hediye alacaktır. Meltem, haftada 25 TL yol ücreti, 30 TL de yemek ücreti vermektedir. Babası ise Meltem’e haftalık 95 TL harçlık vermektedir. 4 hafta sonunda Meltem, annesine alacağı hediye için en fazla kaç TL biriktirebilir?

Cevap:  Meltem’in 1 haftada harcadığı para miktarı 25+30=55 tl dir.

Babası nın Meltem’e verdiği para miktarı ise 95 tl olduğuna göre

1 hafta da Meltem’ e kalan para miktarı 95 – 55 = 40 tl dir.

4 hafta da kalan para ise 40×4=160 tl dir.

Soru: İki basamaklı en büyük negatif tam sayı A ve iki basamaklı en küçük pozitif tam sayı B ise A – B değerini bulunuz.

Cevap: İki basamaklı en büyük negatif tam sayı -10 yani A=-10

iki basamaklı en küçük pozitif tam sayı 10 yani B=10 dur.

A-B ise -10 – 10 = -20 olarak buluruz.

Soru: Mehmet’in 1100 TL’si vardır. Serap’a 1000 TL borçlu olan Mehmet’in Sezgin’den de 450 TL alacağı vardır. Mehmet’in Serap’a olan borcunu ödemesi ve Sezgin’den de parasını alması durumunda kaç TL’si olur?

Cevap: Mehmet, Sezginden alacağı parayı aldıktan sonra parası

1100+450=1550 tl olur.

Serap’a olan borcunu ödedikten sonra 1550 – 1000 = 550 tl parası kalır.

Soru: Bir balıkçının denize attığı olta, deniz seviyesinin 20 m altındadır. Bir süre bekleyen balıkçı, oltasını 12 m yukarıya çekiyor. Bu balıkçının oltasının deniz seviyesine olan uzaklığının tam sayı olarak gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Oltayı 12 metre yukarıya çektiğine göre deniz seviyesine uzaklığı

20-12=8 metre olur.

Soru: (–4) · [(–5) + (–1)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: ilk önce parantez içerisinden başlayarak soruyu çözeceğiz

(–4) · [(–5) + (–1)]

(–4) · [–5 –1]

(–4) · [–6]

=24 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz.

Soru: [(+28) : (–7)] : (–2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: ilk önce parantez içini yaparak sorumuzu çözelim.

[(+28) : (–7)] : (–2)

[-4] : (–2)

=2 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz.

Soru: (+13) · [(–12) : (+4)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: ilk önce parantez içini yaparak sorumuzu çözelim.

(+13) · [(–12) : (+4)]

(+13) · [-3]

= -39 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz.

Soru: Bir engelli okçuluk turnuvasında atılan isabetli her bir atış +5 puan, isabetsiz her bir atış –2 puan olarak değerlendiriliyor. Buna göre 6 isabetli, 3 isabetsiz atış yapan bir okçu kaç puan alır?

Cevap: 6 isabetli atış için 5×5=30 puan

3 isabetsiz atış3x-2=-6 puan alınır.

Toplam da ise 30 – 6 = 24 puan alınmış olur.

Soru: (–2)7 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Cevap: üssü olan sayı tek olduğundan dolayı işlemin sonucu eksi olur.

-2 üssü 7 ifadesinin değeri de -128 e eşittir.

Soru: (–2)4 : 2 üzeri 3 – (–1)5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: (–2)4 : 2 üzeri 3 – (–1)5

16:8 +1

2 + 1

= 3 oalak işlemin sonucunu bulmuş oluruz.

Bir cevap yazın