Thales Teoremi Nedir? Thales Teoremi İspatı, Thales Teoremi Soruları

Thales Teoremi Nedir? Thales Teoremi İspatı ve formülü, Thales Teoremi Soruları, Thales Teoremi hikayesi nedir? gibi konuları işleyeceğiz bu yazımızda arkadaşalr.

THALES (Tales, MÖ 625 – 545)

Yunanlı matematikçi ve gök bilimcidir. Düşünce tarihinde ilk defa deney ve gözleme dayalı bilgiyi ortaya koyan kişidir. Thales, eski Yunan’ı matematik ve astronomiyle tanıştıran ilk kişi olarak düşünülmektedir. Doğal süreçleri, doğal nedenlerle ilk o açıklamıştır. Küçük Ayı’ya göre denizde yön bulmayı, denizdeki gemiler arasındaki uzaklığın ölçülmesini bulmuştur. Thales, Mısır’daki piramit yüksekliğini ve gölgelerinin uzunluğunu ölçerek hesaplamıştır. Güneş’in konumuna göre bir insanın boyunun kendi uzunluğuna eşit olduğu anda, piramitlerin gölgelerinin boyunu ölçerek piramitlerin yüksekliğini bulmuştur.

Thales aşağıdaki teoremleri de bulmuştur.
“Çap çemberi iki eşit parçaya böler.”,”Köşesi çember üzerinde olan ve çapı gören açı, dik açıdır.”,
“Bir ikizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir.”
Bunların dışında adıyla bilinen teoremleri de vardır.

Thales teoremi; Birbirine paralel en az üç doğru iki farklı doğru ile kesildiğinde karşılıklı olarak orantılı doğru parçaları oluşur. Buna Thales teoremi denir.

 

Örnek: Aşağıdaki şekilde d1 // d2 // d3 , |AB| = x + 1 br, |BC| = 3x + 3 br, |DE| = 5 br ve |EF| = y + 2 br olduğuna göre y nin kaç olduğunu bulalım.

 

Örnek: Aşağıdaki ABCD dörtgeninde [AB] // [EF] // [DC], |EA| = 3|DE|, |CF| = 3 cm ve |BF| = 2x – 5 cm olduğuna göre x in kaç olduğunu bulalım.

Cevap: |DE| = k dersek |EA| = 3k olur.

[AB] // [EF] // [DC] olduğundan

2x – 5 = 9

2x = 14

x = 7 cm bulunur.

Bir cevap yazın