Toplamları –15 olan negatif iki tam sayıdan en küçük olanı bulunuz.

Soru: Toplamları –15 olan negatif iki tam sayıdan en küçük olanı bulunuz.

Cevap: Sayıların her ikisi de negatif tam sayı oluklarına göre,

sayılardan birini en büyük almamız gerekiyor. O da -1 dir.

Bu durumda diğer sayı ise -15 – (-1) = -14 olur.

Bir cevap yazın