Toplamları 5 olan iki doğal sayının farkı en çok kaç olabilir

Soru: Toplamları 5 olan iki doğal sayının farkı en çok kaç olabilir?

Cevap: Doğal sayılar sıfırdan başlayarak, 0, 1, 2, 3, 4, 5 …. şeklinde devam eder sevgili öğrenciler. Bu durumda:

Toplamları 5 olan iki doğal sayı ikilileri şu şekilde olabilir.

0 + 5 = 5

1 + 4 = 5

2 + 3 = 5 gibi değerler olabilir.

Soruda bize farkın en çok kaç olabileceği sorulmuş. Bu nedenle birbirine en uzak sayı ikililerini almalıyız.

Yani 0 ve 5 sayı ikililerini almalıyız ve buradan da fark değerimiz:

5 – 0 = 5 olur.

Bir cevap yazın