Üçgen Ve Dörtgenler 5.Sınıf Konu Anlatımı

Üçgenin Çeşitleri

A.Kenarlarına Göre Üçgenler

1) Çeşit Kenar Üçgenler: Üçgenin kenarlarının tümü birbirinden farklı ise bu üçgene “Çeşit Kenar Üçgen” adı verilir.

2)İkiz Kenar Üçgenler: Üçgenin kenarlarının iki tanesi eşit olan üçgene “İkiz Kenar Üçgen” adı verilir. Her ikizkenar üçgenin, taban açıların ölçüleri eşittir.

3)Eşkenar Üçgenler: Üçgenin kenarlarının tümü eşit olan üçgene “Eşkenar Üçgen” adı verilir. Eşkenar üçgenin iç açıları 60º `dir.

B.Açılarına Göre Üçgenler

1)Dar Açılı Üçgenler: Üçgenin her açısının ölçüsü 90º`den küçük olan üçgene “Dar Açılı Üçgen” adı verilir.

2)Geniş Açılı Üçgenler: Bir açısı geniş açı olan üçgene “Geniş Açılı Üçgen” adı verilir.

3)Dik Açılı Üçgenler: Açılarından birisi dik açı olan üçgene “Dik Açılı Üçgen” adı verilir.

Dörtgenler Konusu

Dört kenarı sahip kapalı geometrik şekillere dörtgen adı verilir.

Yamuğun karşılıklı kenar çiftlerinden en az birini oluşturan doğru parçaları paraleldir. Başka bir deyişle alt taban ile üst taban birbirlerine paraleldir. Aralarındaki uzaklık da eşittir.

Paralel kenarın karşılıklı kenarlarını meydana getiren doğru parçası çiftleri paraleldir.

Eşkenar dörtgenin karşılıklı kenarlarını meydana getiren doğru parçası çiftleri paralel ve kenar uzunlukları birbirlerine eşittir.Eşkenar dörtgen paralelkenarın tüm özelliklerini taşır.

Eşkenar dörtgenin bütün kenarları eşittir ama paralelkenarda değildir. Paralelkenar ve eşkenar dörtgenin arasındaki fark budur.

Dörtgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 360 derecedir. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 180 derecedir.

Paralelkenar ve eşkenar dörtgenlerde karşılıklı açılar birbirine eşittir.

Dörtgenlerde peş peşe gelen köşeleri birleştiren doğru parçasına kenar, peş peşe olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen adı verilir. Dörtgenlerde iki adet köşegen bulunur. Kare ile dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşit, paralelkenar ile eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları ise birbirinden farklıdır.

dortgenler

Dikdörtgenin karşılıklı kenarları paralel ve karşılıklı kenar uzunlukları eşit, tüm iç açılarının ölçüsü 90° dir.

Karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgene paralelkenar denir. Karşılıklı iç açılar da eşit ölçüye sahiptir.

Tüm kenarları birbirine eşit ve karşılıklı kenar çiftleri paralel olan dörtgene eşkenar dörtgen denir. Karşılıklı iç açıların ölçüleri eşittir.

Karşılıklı kenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu dörtgen yamuk olarak adlandırılır.

Üçgen ve Dörgenler ile ilgili çözümlü örnek soruları incelemek için aşağıdaki yazımıza gözatabilirsiniz.

https://www.matematikogretmenleri.net/ucgen-ve-dortgenler-cozumlu-sorulari-5-sinif/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir