Uzun kenarının kısa kenarının uzunluğu 5 katı olan bir dikdörtgenin çevresinin 180 cm’dir.

Soru: Uzun kenarının kısa kenarının uzunluğu 5 katı olan bir dikdörtgenin çevresinin 180 cm’dir. Bu dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

A) 15
B) 18
C) 25
D) 30

Cevap:   Bir dikdörtgenin çevresi iki uzun kenar ve iki kısa kenar uzunluklarının toplamlarına eşittir.

Kısa kenarına a dersek, uzun kenarı 5a olan dikdörtgenin çevresi;

a + a + 5a + 5a = 12a yapar.

12a = 180 cm olduğuna göre

a = 180/12 = 15 cm olarak dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunu bulmuş oluruz.

Bir cevap yazın