Wilson sayıları nedir? | Wilson sayıları nelerdir?

Bir doğal sayının faktöriyeline eşit olan sayılara Wilson sayıları denir.  Wilson sayıları ile ilgili çözümlü bir örnek soru yapıp teoremin ispatını açıklamaya çalışalım arkadaşlar.

Örnek: Doğal sayılar kümesinden Wilson sayılarının atılmasıyla oluşan 0, 3, 4, 5, 7, … sayı dizisinde 2018. sayının kaç olduğunu bulunuz.

Çözüm: Doğal sayılar kümesinden hiçbir sayı atılmasaydı 2018. sayı 2017 olurdu.

0! = 1! = 1,
2! = 2,
3! = 6,
4! = 24,
5! = 120,
6! = 720 ve 7! = 5040 2 2017 olduğundan

#1, 2, 6, 24, 120, 720- kümesinin elemanları Wilson sayıları olup doğal sayılar kümesinden çıkarılmıştır.
Buna göre aranan sayı 2017 + 6 = 2023 olur.

Bir cevap yazın