x 2 – x – 5 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 olarak veriliyor.

Soru: x2 – x – 5 = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olarak veriliyor. Kökleri 1/ x1 ve 1/ xolan ikinci dereceden denklemi yazınız

Cevap: Kökler toplamı; 1/ x1 + 1/ x2 = (x1 + x2)/x1.x2  = -1/5 olur.

Kökler çarpımı; 1/ x1 . 1/ x2 = 1/x1.x2  = -1/5 olur.

x² + 1.x/5 – 1/5 = 0 olur denklem.

x² + (x-1)/5 = 0

5x² + x – 1  = 0 olarak denklemi yazmış oluruz.

Bir cevap yazın