x ve y sayma sayılarının en büyük ortak böleninin 1 olduğu biliniyor

Soru: x ve y sayma sayılarının en büyük ortak böleninin 1 olduğu biliniyor.

Buna göre x ve y sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir

A)12 ve 44
B)23 ve 46
C)25 ve 35
D)32 ve 39

Cevap: A seçeneğindeki 12 ve 44 sayıları 4’e bölünebilir

B seçeneğindeki 23 ve 46 sayıları 23’e bölünebilir

Cseçeneğindeki 25 ve 35 sayıları 5’e bölünebilir

D seçeneğindeki 32 ve 39 sayıları 1 hariç hiçbir doğal sayıya bölünemez. Bu nedenle de x ve y sayıları 32 ve 39 sayıları olabilir.

Bir cevap yazın