Yandaki şekilde d // k, m(DEB) = 105° ve m(BFG) = 110° olduğuna göre

Soru :  Yandaki şekilde d // k, m(DEB) = 105° ve m(BFG) = 110° olduğuna göre m(EBF) = x kaç derecedir?

 

 

Cevap :  DEB ile FEB ve BFG ile EFB birbirine komşu bütünler açılardır. Buna göre;

m(DEB) + m(FEB) = 180° ve m(BFG) + m(EFB) = 180°’dir.

m(DEB) = 105° ise 105° + m(FEB) = 180°

m(FEB) = 180 – 105 = 75° olur.

m(BFG) = 110° ise 110° + m(EFB) = 180°’dir.

m(EFB) = 180 – 110 = 70° olur.

[EB], [EF] ve [BF] doğru parçaları arasında kalan üçgensel bölgenin iki açısı m(E) = 75°  ve m(F) = 70° ‘dir. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180° olduğuna göre;

m(E) + m(F) + m(B) = 180°

75° + 70° + m(B) = 180°

145° + m(B) = 180°

m(B) = 180° – 145°

m(B) = 35° olur.

Yani x = 35°’dir.

Bir cevap yazın