Yandaki şekilde P, O, R doğrusal noktalar, [OS, POT’nın açıortayı, [OY, ​TOR​’nın açıortayı olduğuna göre

Soru :  Yandaki şekilde P, O, R doğrusal noktalar, [OS, ​\( \widehat{POT} \)​’nın açıortayı, [OY, ​\( \widehat{TOR} \)​’nın açıortayı olduğuna göre m(​\( \widehat{SOY} \)​ kaç derecedir ?

 

Cevap :  Arkadaşlar soruda bize POS ve SOT açılarının birbirinin açıortayı olduğu söylenmiş. Bu durumda POS ye “a” dersek, SOT açısıda “a” olur.

Aynı zamanda soruda bize TOY ve YOR açılarınında açıortay açılar olduğu söylenmiş. Onlar için de TOY açısına “b” dersek, YOR açısı da “b” olur.

Buna göre bizden istenen ​\( \widehat{SOY} \)​ açısı a + b olduğuna göre;

a + a + b + b = 180º

2a + 2b = 180º

2(a + b) = 180º

a + b = 90º  olur.

m(​\( \widehat{SOY} \)​) = 90º dir.

Bir cevap yazın