YGS Bölme – Bölünebilme Konu Anlatımı 2014

YGS Bölme - Bölünebilme Konu Anlatımı 2014
YGS Bölme – Bölünebilme Konu Anlatımı 2014

BÖLME 

 

A, B, C, K birer doğal sayı ve B ¹ 0 olmak üzere,

bölme işleminde,

 

 • A ya bölünen, B ye bölen, C ye bölüm, K ya kalan denir.

 • A = B . C + K dır.

 • Kalan, bölenden küçüktür. (K < B)

 • Kalan, bölümden (C den) küçük ise, bölen (B) ile bölümün (C) yeri değiştirilebilir.

 • K = 0 ise, A sayısı B ile tam bölünebiliyor denir.

 

B. BÖLÜNEBİLME KURALLARI

 

1. 2 İle Bölünebilme

 

Birler basamağındaki rakamı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür.

 

Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir.

 

2. 3 İle Bölünebilme

 

Rakamlarının sayısal değerleri toplamı 3 ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür.

 

Bir sayının 3 ile bölümünden kalan, rakamlarının toplamının 3 ile bölümünden kalana eşittir.

 

3. 4 İle Bölünebilme

 

Bir sayının onlar basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakamın (son iki basamak) belirttiği sayı, 4 ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünür.

 

… abc sayısının 4 ile bölümünden kalan bc nin (son iki basamak) 4 ile bölümünden kalana eşittir.

l… abc sayısının 4 ile bölümünden kalan

c + 2 . b nin 4 ile bölümünden kalana eşittir.

 

4. 5 İle Bölünebilme

 

Birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür.

 

Bir sayının 5 ile bölümünden kalan, o sayının birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalana eşittir.

 

5. 7 İle Bölünebilme

 

(n + 1) basamaklı anan-1 … a4a3a2a1a0 sayısının 7 ile tam bölünebilmesi için,

 

k Î Z olmak üzere,

 

(a0 + 3a1 + 2a2) – (a3 + 3a4 + 2a5) + … = 7k

 

olmalıdır.

 

Ü Birler basamağı a0, onlar basamağı a1, yüzler basamağı a2, … olan sayının 7 ile bölümünden kalan (a0 + 3a1 + 2a2) – (a+ 3a+ 2a5) + … işleminin sonucunun 7 ile bölümünden kalana eşittir.

 

6. 8 İle Bölünebilme

 

Yüzler basamağındaki, onlar basamağındaki ve birler basamağındaki rakamların (son üç rakamın) belirttiği sayı 8 in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür.

 

3000, 3432, 65104 sayıları 8 ile tam bölünür.

 

Ü Birler basamağı c, onlar basamağı b, yüzler basamağı a, … olan sayının 8 ile bölümünden kalan c + 2 . b + 4 . a toplamının 8 ile bölü-münden kalana eşittir.

 

7. 9 İle Bölünebilme

 

Rakamlarının toplamı 9 un katı olan sayılar 9 ile tam bölünür.

 

Bir sayının 9 ile bölümünden kalan, o sayının rakamlarının toplamının 9 ile bölümünden kalana eşittir.

 

8. 10 İle Bölünebilme

 

Birler basamağındaki rakamı 0 (sıfır) olan sayılar 10 ile tam bölünebilir. Bir sayının birler basamağındaki rakam o sayının 10 ile bölümünden kalandır.

 

9. 11 İle Bölünebilme

 

(n + 1) basamaklı anan–1 … a4a3a2a1a0 sayısının 11 ile tam bölünebilmesi için

 

(a0 + a2 + a+ …) – (a1 + a3 + a5 + …)… = 11 . k

 

ve k Î Z olmalıdır.

 

® (n + 1) basamaklı anan–1 … a4a3a2a1a0 sayı-sının 11 ile bölümünden kalan

 

(a0 + a2 + a4 + …) – (a1 + a3 + a5 + …)… işleminin sonucunun 11 ile bölümünden kalana eşittir.

 

Aralarında asal iki sayıya bölünebilen bir sayı, bu iki sayının çarpımına da tam bölünür.

 • 2 ve 3 ile tam bölünen sayılar 6 ile de bölünür.

 • 3 ve 4 ile tam bölünen sayılar 12 ile de bölünür.

 

C. BÖLEN KALAN İLİŞKİSİ

 

A, B, C, D, E, K1, Kuygun koşullarda birer doğal sayı olmak üzere,

 

A nın C ile bölümünden kalan Kve

 

B nin C ile bölümünden kalan K2 olsun.

 

Buna göre,

 

 • A . B nin C ile bölümünden kalan K1 . K2 dir.

 • A ± B nin C ile bölümünden kalan K1 ± K2 dir.

 • D . A nın C ile bölümünden kalan D . K1 dir.

 • AE nin C ile bölümünden kalan K1E dir.

 

Burada kalan değerler bölenden (C den) büyük ise, tekrar C ile bölünerek kalan bulunur.

 

D. ÇARPANLAR İLE BÖLÜM

 

Bir A doğal sayısı B . C ile tam bölünüyorsa A sayısı B ve C doğal sayılarıyla da bölünebilir. Fakat bu ifadenin karşıtı (A sayısı B ile ve C ile tam bölünüyorsa A sayısı B . C ile tam bölünür.) her zaman doğru değildir.

 

 • 144 sayısı 2 . 6 = 12 ile tam bölünür ve 144 sayısı 2 ile ve 6 ile de tam bölünür.

 • 6 sayısı 2 ile ve 6 ile tam bölünür. Fakat 6 sayısı 2 . 6 = 12 ile tam bölünemez.

 

E. BİR TAM SAYININ TAM BÖLENLERİ

 

Bir tam sayının, asal sayıların çarpımı biçiminde yazıl-masına bu sayının asal çarpanlarına ayrılması denir.

 

a, b, c birbirinden farklı asal sayılar ve m, n, k pozitif tam sayılar olmak üzere,

 

A = am . bn . ck olsun.

 

 • A yı tam bölen asal sayılar a, b, c dir.

 • A sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı: (m + 1) . (n + 1) . (k + 1) dir.

 • A sayısının pozitif tam bölenlerinin ters işaret-lileri de negatif tam bölenidir.

 • A sayısının tam sayı bölenleri sayısı:

 

2 . (m + 1) . (n + 1) . (k + 1) dir.

 

 • A sayısının tam sayı bölenleri toplamı 0 (sıfır) dır.

 • A sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısı, A nın tam sayı bölenlerinin sayısından A nın asal bölenlerinin sayısı çıkarılarak bulunur.

 • A nın asal olmayan tam sayı bölenleri toplamı – (a + b + c) dir.

 • A sayısını pozitif tam sayı bölenlerinin çarpımı:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.