YGS Sayılar Konu Anlatımı 2014

YGS Sayılar Konu Anlatımı 2014
YGS Sayılar Konu Anlatımı 2014

 

REEL SAYILAR

 

SAYI: Bir çokluk belirtecek şekilde, rakamların bir araya getirilmesiyle oluşan ifadelere sayı denir.
Örneğin: 10, 345,17 ,-33,95,Ö7, Õ………. İfadeleri birer sayıdır.
•Bu sayılar rakamlar yardımıyla ifade edilir.
Bu rakamlar: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9’ dur.
•Her rakam bir sayıdır.
Ör: 8 bir sayıdır, 0 bir sayıdır.
•Ancak her sayı bir rakam değildir.
Ör: 11 bir rakam değildir. Kök29 bir rakam değil, sayıdır.
Biz sayıları 5 sınıfta toplayabiliriz

1. DOĞAL SAYILAR

•N={0,1,2,3,…..} kümesinin her bir elemanına bir “doğal sayı” denir.
•Doğal sayılar “N” ile ifade edilir.

2. SAYMA SAYILARI

•N+={1,2,3,…..} kümesinin elemanlarına “sayma sayıları” veya “pozitif doğal sayılar” denir.

3. TAM SAYILAR

•Z={…….-2,-1,0,1,2,…} kümesinin her bir elemanına “ tam sayı” denir.

Burada Z+= {1,2,3,4…..} kümesinin elemanlarına “pozitif tam sayılar kümesi” denir.

 

•Ayrıca burada sayma sayılarının birer pozitif tam sayı olduğu görülüyor.
•Z- = {……..,-3,-2,-1} kümesine “negatif tam sayılar kümesi” denir.
•Sıfır tam sayısı pozitif veya negatif değildir.
•Bu durumda; Z=Z-È{0} ÈZ+ dir.

4. RASYONEL SAYILAR

• a ve b birer tam sayı ve b¹0 olmak üzere “a/b” şeklinde yazılabilen sayılara “rasyonel sayılar” denir.
•Rasyonel sayılar kümesi:  Q= {a/b: a,bÎZ ve b¹0} dır.

Ör: 1/5, 23/19, -7/3 , 4/1, 0/5 sayıları rasyonel sayılardır.

Bütün tam sayılar “1” ile bölünebilir. Bunun için bütün tam sayılar birer rasyonel sayıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.