Yukarıdaki sayılardan hangilerinin en yakın onluğu 20’dir?

Soru: Yukarıdaki sayılardan hangilerinin en yakın onluğu 20’dir? Aşağıdaki bölüme yazınız.

13 25 19 21 16 11

Cevap: Tüm sayıları en yakın onluk değerlerine yuvarlayalım.

13 için 10 olur.

25 için 30 olur.

19 için 20 olur.

21 için 20 olur.

16 için 20 olur.

11 için 10 olur.

Bu durumda 19, 21 ve 16 sayılarının en yakın onluğu 20 dir.

Bir cevap yazın