Yukarıdaki tavşanların tuttuğu sayıların toplamı kaçtır? İşaretleyiniz.

Soru: Yukarıdaki tavşanların tuttuğu sayıların toplamı kaçtır? İşaretleyiniz.

24 16 30

Cevap: Sayıların toplamı 24 + 16 + 30 = 70 eder.

Bir cevap yazın