1- 400 sayısının % 35 ’ i kaçtır ?

 

2- 800 sayısının % 42 ‘si kaçtır ?

 

3- 500 sayısının % 58 ’ i kaçtır ?

 

4- 300 sayısının % 72 ‘si kaçtır ?

 

5- 750 sayısının % 41 ’ i kaçtır ?

 

6- 970 sayısının % 22 ‘si kaçtır ?

 

7- 785 sayısının % 28 ’ i kaçtır ?

 

8- 964 sayısının % 32 ‘si kaçtır ?

 

9- 50 sayısının % 58 ’ i kaçtır ?

 

10- 90 sayısının % 72 ‘si kaçtır ?