Zaman Ölçme Konu Anlatımı 4.sınıf

Zamanı (saat, dakika, saniye, yıl, ay gün) Ölçme Konu Anlatımı 4.sınıf Matematik dersinde ilenen bir konu olup zaman ölçü birimleri ile ilgili konu anlatımını örnek sorular ile birlikte yayınlayacağız.

Zaman Ölçü Birimleri Arasındaki İlişki

Önemli Notlar;

  • 1 saat 60 dakikadır
  • 1 dakika 60 saniyedir

Aşağıda verilen örnekleri inceleyip anlamaya çalışalım.

2 saat = …… dakika
1 saat 60 dakikaya eşittir.
2 x 60 = 120 dakikadır.
2 saat = 120 dakikaya eşittir.

3 dakika = …… saniye
1 dakika 60 saniyeye eşittir.
3 x 60 = 180 saniyedir.
3 dakika = 180 saniyeye eşittir.

ÖNEMLİ NOT: 1 yıl, 365 gün 6 saatten oluşmaktadır. 1 yılda 12 ay vardır.

Örnekler;

2 yıl = …… ay
1 yılda 12 ay vardır.
2 x 12 = 24 aydır.

4 yıl = …… ay
4 x 12 = 48 aya eşittir.

3 ay = ….. gün
1 ayda 30 gün vardır.
3 x 30 = 90 güne eşittir.

6 ay = ….. hafta
1 ayda 4 hafta vardır.
6 x 4 = 24 haftaya eşittir.

11 hafta = ….. gün
1 haftada 7 gün vardır.
11 x 7 = 77 güne eşittir.

2 yıl = ….. hafta
1 yılda 52 hafta vardır.
2 x 52 = 104 haftaya eşittir.

Örnek; Samet 19.08.2010 tarihinde dünyaya gelmiştir. Samet 29.12.2018’de kaç yaşında olacaktır?

Çözüm;

Çözümlü Örnek Sorular

Soru: Meltem, her gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapmaktadır. Meltem 1 hafta sonunda kaç dakika yürümüş olur?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

Meltem’ in toplam yürüyüşü 45×7 = 315 dakika yapar.

 

Soru: Aynı alana bırakılan tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış süreleri belirlenmiştir. Tavşan hedefe 2 saat 16 dakikada, kaplumbağa ise 216 dakikada varmıştır. Buna göre tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış sürelerini karşılaştırarak aradaki farkı bulunuz.

Cevap: 2 saat 16 dakikanın ne kadar dakika yaptığını bulalım arkadaşlar.

2 saat = 2×60= 120 dakika yapar.

120 + 16 = 136 dakika Tavşan’nın varış süresidir.

Kaplumbağanın varış süresi de 216 dakika olduğuna göre

216 – 136 = 80 dakika yapar. Demek ki tavşan, kaplumbağadan 80 dakika daha önce varmış olur.

 

Soru: Bir insan, bir dakikada ortalama 17 kez nefes almaktadır. 180 saniyede alınacak ortalama nefes sayısını bulunuz.

Cevap: 180 dakika, 180/60 = 3 dakika yapar.

bir dakikada ortalama 17 kez nefes aldığına göre

3 dakika da 3×17 = 51 kez nefes alınır.

 

Soru: Yağız’ın annesi 23.10.1976 tarihinde doğmuştur. Yağız ise 15.05.2008 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yağız doğduğunda annesi kaç yaşındadır?

Cevap: Verilen iki zamanı birbirinden çakartmamız gerekiyor arkadaşlar.

15.05.2008 – 23.10.1976

İlk önce gün sayısını çıkartalım. 15 – 23 olur 15 ten 23 ıkmadığı iiçn ay kısmından 30 gün alıp 15 e ekliyoruz. O halde 45 – 23 = 22 olur.

şimdi de ay kısmını çıkartalım. gün çıkarımda 05 ten 1 ay almıştık o hald e04 kaldı Yani 04 – 10  olur. Buradan da yıl kısmında bir yıl almamız gerekiyor. Yani 04 e 12 eklememiz gerekiyor.

16 – 10 = 6 olur.

Şİmdi de yıl kısmını çıkartalım  ay çıkarımında 2008 den 1 yıl almıştık.

O halde 2007 – 1976 = 31 olur.

Bu durumda annesi 31 yaş 6 ay 22 gün yaşındadır.

 

Soru: Bir kurbağa, ileriye doğru 2 m zıplamaktadır. Bir zıplayışını 5 saniyede tamamladığına göre 3 dakika sonunda kaç metre ilerlemiş olur?

Cevap: 3 dakika içerisinde 180 saniye vardır arkadaşlar.

Bunu da 5 e bölersek zıplama sayısını buluruz.

180/5 = 36 kere zıplamıştır.

Her zıplaması da 2 m olduğuna göre toplam ilerlediği yol

36×2 = 72 m olur.

 

Soru: 97 saat kaç gün ,kaç saattir?

Cevap: 1 gün 24 saat olduğuna göre, 97 saat için de kaç tane 24 var onu bulalım.

97/24 = 4 olur ve kalan da 1 olur.

O halde cevabımız 4 gün 1 saattir.

 

Soru: Ayın 5’ i Pazartesi günü ise 15’ i hangi gündür?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

5 + 7 = 12 gün de Pazartesi olur.

13. gün salı, 14. gün çarşamba ve 15. günde perşembe olur.

 

Soru:  20 dakika kaç saniyedir?

Cevap: 1 dakika 60 saniye olduğuna göre

20 dakika da 20 x 60 = 1200 saniyedir.

Aşağıdaki yazımızdan da zaman ölme ile ilgili çözümlü örnek sorularımızı inceleyebilirsiniz arkadaşlar.

https://www.matematikogretmenleri.net/4-sinif-matematik-saat-dakika-saniye-problemleri/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir