a ve b tam sayı olmak üzere ve be eşit değildir sıfır olmak üzere a/b şeklinde yazılan sayılara rasyonel sayılar adı verilir. Rasyonel sayıların oluşturduğu kümeye rasyonel sayılar