Bugün pazartesi ise üç gün sonra hangi gün olur?

Soru: Bugün pazartesi ise üç gün sonra hangi gün olur?

A) Perşembe
B) Cuma
C) Pazar

Cevap: Bugün pazartesi olduğunda 1 gün sonra Salı günü olur, 1 gün sonra daha Çarşamba günü olur, 1 gün sonra daha Perşembe günü olur.

O halde bugün pazartesi ise üç gün sonra Perşembe günü olur.

Bir otobüse 3 kadın yolcu binerse yolcuların yarısı kadın oluyor.

Bir otobüse 3 kadın yolcu binerse yolcuların yarısı kadın oluyor. Otobüste 15 erkek yolcu olduğuna göre kaç yolcu vardır?

A) 27
B) 30
C) 33
D) 36

Cevap: Otobüste kadın ve erkek yolcular bulunmaktadır. Otobüse 3 kadın yolcu binerse yolcuların yarısı kadın olduğuna göre yani kadın ve erkek sayısı eşitlenmiş oluyor.

Otobüste 15 erkek olduğuna göre, 3 kadın yolcu bindikten sonra 15 te kadın yolcu olur. Bu durumda 15-3 = 12 kadın yolcu vardır başlangıçta.

15 te erkek yolcu olduğuna göre toplamda 12 + 15 = 27 yolcu vardır otobüste.

Bir iş ilanına toplam 92 erkek, 85 kadın aday başvurmuştur.

Soru: Bir iş ilanına toplam 92 erkek, 85 kadın aday başvurmuştur. İlana başvuran erkek adayların yarısının, kadın adayların ise beşte birinin başvurusu geçersiz sayılmıştır. Başvurusu geçerli olmayan erkek ve kadın aday sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 114
B) 95
C) 78
D) 63

Cevap: İlana başvuran erkek adayların yarısı 92/2 = 46 yapar.

İlana başvuran kadın adayların beşte biri ise 85/5 = 17 yapar.

Bu durumda başvurusu geçerli olmayan erkek ve kadın aday sayısı 46 + 17 = 63 kişi yapar.

Bir çiftçi ürettiği 2275 kg soğanı 25 kilogramlık çuvallara doldurmuştur.

Soru: Bir çiftçi ürettiği 2275 kg soğanı 25 kilogramlık çuvallara doldurmuştur. Bu çiftçi çuvallardan birini 36 liraya sattığına göre tüm çuvalları sattığında en az kaç lira gelir elde eder?

A) 2365
B) 2644
C) 2856
D) 3276

Cevap: İlk önce 2275 kg soğanın kaç adet 25 kilogramlık çuvala koyulabileceğini bulalım sevgili öğrenciler.

2275/25 = 91 adet çuvala koyulur. 1 adet çuvalı 36 liraya sattığına göre, 91 adet çuvalı;

91×36 = 3276 liraya satar.

Bir çiftlikteki ineklerin ve tavukların ayak sayılarının toplamı 700’dür.

Soru: Bir çiftlikteki ineklerin ve tavukların ayak sayılarının toplamı 700’dür. Bu çiftlikte 100 tane inek olduğuna göre kaç tavuk vardır?

A) 75
B) 100
C) 150
D) 200

Cevap: İneklerin 4, tavukların ise 2 ayakları bulunmaktadır. İneklerin sayısını biliyoruz 100, tavukların sayısına da t diyelim ve eşitliğimizi oluşturalım.

100×4 + 2xt = 700 olur
2t + 400 = 700
2t = 300

t = 150 olarak buluruz. Bu durumda tavukların sayısı 150 dir.