6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020 2021

6.sınıf matematik ders kitabı cevapları 2020 2021 eğitim yılı için 2 adet MEB Yayınları ve 1 adette Öğün yayınlarına ait kitaplar derslerde işlenmektedir. Ders kitaplarına ait soruların cevaplarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları

Yukarıda paylaştığımız bağlantı adreslerinde kitaptaki soruların cevapları sıralı olarak yayınlanmıştır. Ayrıca sitemizde sayfa sayfa cevaplarda bulunmaktadır. Eksik gördüğünüz bir soru olursa yorum kısmından soruyu paylaşabilirseniz öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde sorunuzu detaylıca cevaplandıracaklardır.

Aşağıda, kitaptaki soruların çözümlerinin yer aldığı örnek sorular paylaşılmıştır.

Soru: Burcu okuluna gitmek için Ankaray metro hattını kullanmaktadır. Burcu, 20 binişlik indirimli karta 26 TL ödediğine göre bir biniş ücretini bulunuz.

Cevap:  20 binişlik indirimli karta 26 TL ödediğine göre

1 binişlik için 26/20 = 1,3 tl ödemiş olur.

Soru:  Bahar, kardeşi Cihan’ın doğum gününde salonu süslemek için 10 tane el işi kâğıdı ve 10 tane balon alıyor. Bahar el işi kâğıtları için 25,5 TL, balonlar için 4,5 TL ödüyor. El işi kâğıdı ve balonun birim fiyatı kaç TL’dir?

cevap:  el işi kâğıtları için 25,5/10 = 2,55 tl

balonlar için ise 4,5/10 = 0,45 tl

Toplamda ise 2,55 + 0,45 = 3 tl ödemiştir.

Soru: Bir su bardağının ağırlığı 0,015 kg’dır. Bardaklar 10, 100 ve 1000 tane olan üç farklı şekilde kolilenmiştir. Her bir kolinin ağırlığı kaç kilogramdır?

cevap: 10 kolilik için ağırlık 10×0,015 = 0,15 kg dır.

100 kolilik için ağırlık 100×0,015 = 1,5 kg dır.

1000 kolilik için ağırlık 1000×0,015 = 15 kg dır.

Soru: Yeni evine taşınan Dursun Bey, eşyalarını yük asansörü ile yukarı çıkarmak istiyor. Ancak asansör 300 kg’dan fazla yükü taşıyamıyor. Dursun Bey’in taşımak istediği eşyaların ağırlıkları 53,5 kg, 98,25 kg, 62,01 kg ve 52,5 kg’dır. Buna göre Dursun Bey’in bu dört parça eşyayı aynı anda asansör ile yukarı çıkarıp çıkaramayacağını tahmin ediniz. İşlem yaparak sonucu bulunuz ve tahmininizle karşılaştırınız.

Cevap:İlk önce tahmini sonucu bulalım arkadaşlar. Tahmin değerleri çin küsüratlı sayıları yuvarlayarak toplayalım

53 + 98 + 62 + 53 = 266 kg yapar.

Şİmdi de gerçek sonucu bulalım.

53,5 + 98,25 + 62,01 + 53,5 = 267,26 kg yapar.

Asansöt en fazla 300 kg taşıyabildiğine göre her iki işlem sonucunda da tüm kg lar taşınmış olur tek seferde.

Soru: Zeynep’in kumbarasında 50,25 TL vardır. Zeynep her hafta harçlığının 2,5 TL’sini kumbarasına atıyor. Zeynep’in kumbarasında 5 ay sonra kaç TL olacağını tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz.

Cevap: 1 ay içerisinde 4 hafta olduğuna göre

5 ay içerisinde 5×4=20 hafta olur.

1 haftada harçlığının 2,5 tl sini kumbarasına attığına göre

20 haftada 20×2,5 = 50 tl atmış olur.

Başlangıçta kumbarada 50,25 tl vardı

Toplamda ise 50,25 + 50 = 100,25 tl olur.

Soru: Gürkan bisikletiyle birinci gün 3,1 km, ikinci gün 4,5 km ve üçüncü gün 4,25 km yol almıştır. Gürkan üç günde toplam kaç km yol almıştır? Tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz.

Cevap: İşlemi tahmini olarak istediği çin sayıları yuvarlayarak toplama işlemini yapalım arkadaşlar.

Sayıları yuvararsak 3 + 5 + 4 ten 12 km olarak buluruz.

Soru: 5 kalıp sabun 1,250 kg gelmektedir. Aynı sabundan 15 kalıp alırsak kaç kg sabun almış oluruz?

Cevap: 5 kalıp sabun 1,250 kg geldiğine göre

15 kalıp sabun  (15×1,250)/5 = 3,750 kg gelir.

Soru: Bir terzi 56,8 m kumaşı 1,2 metrelik parçalara ayırmak istiyor. Buna göre;

a) Terzi kaç parça kumaş elde eder?
b) Terzinin kaç metre kumaşı artar?

Cevap: a şıkkı için 56,8/1,2 = 47,33 ten 47 parça elde eder.

b şıkkı için a şıkkında 47 parça kumaş elde etmiştk. Yani

47×1,2 = 56,4 metre yapar.

Geriye ise 56,8 – 56,4 = 0,4 metre kumaş kalır.

6. Sınıf Alan Ölçme Birimleri Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Matematik Alan Ölçme Birimleri Soruları ve Cevapları ile ilgili etkinlikler, çalışma kağıdı ve test pdf lerinin olacağı yazımıza hoş geldiniz. Sorulara geçmeden önce 6. Sınıf Alan Ölçme Birimleri Konu Anlatımı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Örnek: Aşağıda verilen alan ölçme birimlerini istenilen birim cinsinden yazalım.

• 700 000 m²= …………….. km²
• 150 000 m²= …………….. km²
• 24 800 000 m²= …………….. km²

Cevap: m², km² ye çevrilirken tabloda üç basamak yukarıya çıkılır.

O hâlde km² ye çevrilecek alan ölçü birimi 1 000 000’a bölünür.

• 700 000 m² = 0,7 km² dir.
• 150 000 m² = 0,15 km² dir.
• 24 800 000 m² = 24,8 km² dir.

 

Örnek: Aşağıda verilen alan ölçme birimlerini istenilen birim cinsinden yazalım.

• 47 m² = …………….. cm²
• 7,2 m²= …………….. cm²
• 0,8 m² = …………….. mm²

Cevap: m² , cm² ye çevrilirken tabloda iki basamak, mm² ye çevrilirken üç basamak aşağıya inilir.

O hâlde m² , cm² ye çevrilirken 10 000 ile mm² ye çevrilirken 1 000 000 ile çarpılır.

• 47 m² = 470 000 cm²
• 7,2 m² = 72 000 cm²
• 0,8 m² = 800 000 mm²

 

Örnek: Aşağıdaki alan ölçü birimlerini çeviriniz.

Yalova’nın alanı : 845 km² = ……………….. m²
Konya’nın alanı : 41 464 km² = ……………….. m²
Ankara’nın alanı : 26 506 km² = ……………….. m²

Cevap: km² , m² ye çevrilirken tabloda üç basamak aşağıya inilir.

O hâlde m² ye çevrilecek alan ölçü birimi 1 000 000 ile çarpılır.

845 km² = 845 000 000 m² dir.
41 464 km² = 41 464 000 000 m² dir.
26 506 km² = 26 506 000 000 m² dir.

 

Örnek: Aşağıda verilen alan ölçme birimlerini, istenilen birim cinsinden yazalım.

• 3 500 000 mm² = …………….. m²
• 102 000 cm² = …………….. m²
• 230 000 mm² = …………….. m²

Cevap: mm² , m² ye çevrilirken tabloda üç basamak yukarıya çıkılır.

cm² , m² ye çevrilirken ise iki basamak yukarıya çıkılır.

O hâlde mm² , m² ye çevrilirken 1 000 000’na; cm² , m² ye çevrilirken de 10 000’e bölünür.

• 3 500 000 mm² = 3,5 m²
• 102 000 cm² = 10,2 m²
• 230 000 mm² = 0,23 m²

 

Örnek: Aşağıda verilen alan ölçme birimlerini istenilen birim cinsinden yazalım.

• 5,2 km² = …………….. m²
• 3,8 cm² = …………….. mm²
• 8 500 000 mm² = …………….. m²
• 230 mm² = …………….. cm²
• 1 620 000 m² = …………….. km²

Cevap:Tüm yanıtları aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

• 5,2 km² = 5 200 000 m² dir.
• 3,8 cm² = 380 mm² dir.
• 8 500 000 mm² = 8,5 m² dir.
• 230 mm² = 2,3 cm² dir.
• 1 620 000 m² = 1,62 km² dir.

 

Soru: Aşağıdaki 10 santimetrelik cetvel üzerinde gösterilen ip ile aynı uzunlukta 20 ip parçasının elde edilebilmesi için yaklaşık kaç milimetrelik ipin kesilmesi gerektiğini bulunuz.

Cevap: Soruda verilen ipin uzunluğu yaklaşık olarak 8,5 – 1, 5 = 7 cm = 70 mm olarak buluruz.

20 ip parçası ise = 70 x 20 = 1400 mm olarak cevap bulunur.

Örnek: Her bir basamağının yüksekliği 16 santimetre olan 25 basamaklı bir merdivenin toplam yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz. Bulduğunuz yüksekliği desimetre ve milimetre cinsinden de ifade ediniz.

Cevap: 16 cm x 25 = 400 cm olarak bulunur.

10 santimetre(cm) = 1 desimetre(dm) ise  400 cm = 40 dm olur.

1 santimetre(cm) = 10 milimetre(mm) ise  400 cm = 4000 mm olur.

6. Sınıf Alan Ölçme Birimleri Konu Anlatımı

6. Sınıf Matematik Alan Ölçme Birimleri Konu Anlatımı Pdf ders notlarının olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Konu anlatımı sonrası 6. Sınıf Alan Ölçme Birimleri Soruları ve Cevapları yazımızıda inceleyebilirsiniz.

Alan ölçüsü birimleri aşağıda verilmiştir. Her birim, altındaki birimin 0,01 katı, üstündeki birimin ise 100 katıdır.

Alan ölçüsü birimleri üst birimlere çevrilirken her basamak için 100’e bölünür, alt birimlere çevrilirken de 100 ile çarpılır.

Alan Ölçme Birimleri

km² : Kilometrekare
hm² : Hektometrekare
dam² : Dekametrekare
m² : Metrekare
dm² : Desimetrekare
cm² : Santimetrekare
mm² : Milimetrekare

 

Örnek: Aşağıdaki alan ölçü birimlerini çeviriniz.

Yalova’nın alanı : 845 km² = ……………….. m²
Konya’nın alanı : 41 464 km² = ……………….. m²
Ankara’nın alanı : 26 506 km² = ……………….. m²

Cevap: km² , m² ye çevrilirken tabloda üç basamak aşağıya inilir.

O hâlde m² ye çevrilecek alan ölçü birimi 1 000 000 ile çarpılır.

845 km² = 845 000 000 m² dir.
41 464 km² = 41 464 000 000 m² dir.
26 506 km² = 26 506 000 000 m² dir.

 

Bütün yüzey şekillerinin kapladığı bir yer alanı vardır. Pencere, halı, arsa, sınıf tahtası, tarla, duvar…. gibi yüzeylerin alanları vardır.

Yüzeylerin büyüklüklerini ölçmek için belli yüzeyler birim olarak seçilir ve bir yüzeyde, birim olarak seçilen yüzeyin kaç tane olduğu bulunur.

METREKARE

Alan ölçüsünün temel birimi metrekaredir. Metrekare, kenar uzunluğu 1 metre olan karenin alanıdır. Kısacası m² olarak yazılır ve metrekare olarak okunur.

1 m² nin anlamı : Kenar uzunluğu 1 m olan karenin alanını hesaplayabilmek için, kenar uzunluğu kendisi ile çarpılır.

1 m x 1 m = 1 m²

alan ölçüleri
alan ölçüleri

METREKARENİN ASKATLARI

Desimetrekare : Kenar uzunluğu 1dm olan karenin alanına, 1 desimetrekare denir. Desimetrekare kısaca, dm² biçiminde yazılarak, “desimetrekare” diye okunur.

Santimetrekare : Kenar uzunluğu 1cm olan karenin alanına, 1 santimetrekare denir. Santimetrekare kısaca, cm² biçiminde yazılarak, “santimetrekare” diye okunur. 1 dm² nin içinde yüz tane cm² vardır.

Milimetrekare : Kenar uzunluğu 1mm olan karenin alanına, 1 milimetrekare denir. Milimetrekare kısaca, mm² biçiminde yazılarak, “milimetrekare” diye okunur.

Alan ölçüsü birimleri, yüzer yüzer büyür ve yüzer yüzer küçülürler.

olculer

Kilometrekare : Kenar uzunluğu 1km olan karenin alanına, 1 kilometrekare denir. Kilometrekare kısaca, km² biçiminde yazılarak, “kilometrekare” diye okunur.

1 km² = 1000 000 m² dir.

6. Sınıf Paralelkenarda Alan Soruları

6. Sınıf Matematik Paralelkenarda Alan Soruları, Problemleri  ve Pdf test çözümleri ile ilgili yazımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sorulardan önce 6. Sınıf Paralelkenarda Alan Konu Anlatımı yazımızıda inceleyebilirsiniz.

 

Soru: Paralelkenar şeklindeki okul bahçesinde, okul kapısı bahçenin uzun kenarının üzerindedir. Okul kapısının, bahçenin diğer uzun kenarına olan dik uzaklığı 80 m’dir. Bahçenin uzun kenarı 120 m olduğuna göre bahçenin alanının kaç dm2 olduğunu bulunuz.

Cevap: Paralelkenarın alanı= taban uzunluğu ile yükekliğinin çarpımına eşittir.

Taban uzunluğu 120 m olarak verilmiş.

Okul kapısının, bahçenin diğer uzun kenarına olan dik uzaklığı 80 m yani yükekliği de 80 m olarak verilmiş.

O halde alan;  80 * 120
= 9600 m²

9600 m² = 960 000 dm² olur.

 

Soru: Çiftçi Mehmet Bey yandaki şekilde verildiği gibi paralelkenar şeklindeki tarlasının taralı bölümüne biber, diğer bölümüne domates ekmiştir. Domates ve biber ekili alanların kaç m2 olduğunu bulunuz.

Cevap: Paralelkenarın alanı şöyle bulunur arkadaşlar. Taban uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımıdır.

O halde taralı alanın alanı;

80×30 = 2400 metrekaredir.

Diğer alan ise;

80×50 = 4000 metrekaredir.

 

Soru: Ahşap boyama kursuna giden Pervin Hanım, paralelkenar şeklindeki levhasını yandaki gibi boyamak istiyor. Bir santimetrekare alanı kırmızıya boyamak için 1,5 kr., maviye boyamak için 2 kr. ve pembeye boyamak için de 3 kuruşa ihtiyaç vardır. Pervin Hanım’ın bu levhayı boyamak için kaç liraya ihtiyacı olduğunu bulunuz.

Cevap: Kırmızı bölümün alanı; 18×10 = 180 cm kare

Pembe bölümün alanı; 18×20 = 360 cm kare

Mavi bölümün alanı; 7×30 = 210 cm kare dir.

Bir santimetrekare alan fiyatından yola çıkarak hesaplayalım

180×1,5 + 360×2 + 210×3 olur

270 + 720 + 630 = 1620 kuruş yapar. Bu da 16 lira 20 kuruş eder.

 

Soru: Alanı 42 m kare olan paralelkenarsal bölgenin bir kenar uzunluğu 7 m ise bu kenara ait yüksekliğinin uzunluğu kaç metredir?

Cevap: yüksekliğe h dersek

paralel kenarın alanı 7.h = 42 olur

h = 6 metre olarak bulunur.

 

Soru: Alanı 160 santimetrekare olan bir paralelkenarın taban uzunluğu 20 santimetre ise bu tabana ait yükseklik kaç santimetredir?

Cevap: Paralel kenarın alanı = alt taban uzunluğu x yüksekliktir.

Yukarıdaki yazdığımız denklemde soruda verilenleri yerine koyarsak

160 = 20 x yükseklik

Buradan da yükseklik = 8 santimetre olarak bulunur.

 

Soru;

ABCD yamuk ve KBCD paralelkenardır. m(DCB) = 120° ve m(DAK) = 60°
ise m(ADK) = x’in değeri kaçtır?

Çözüm;

KBCD paralelkenar olduğundan karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüleri eşittir.
m(DCB) =m(BKD) = 120° dir.

AKD açısı ile BKD açısı bütünler olduğundan
m(AKD) +m(BKD) = 180°
m(AKD) + 120° = 180°
m(AKD) = 180° – 120°
m(AKD) = 60° olur.

AKD üçgeninde
m(ADK) +m(AKD) +m(DAK) = 180°
x + 60° + 60° = 180°
x + 120° = 180°
x = 60° dir.
m(ADK) = x = 60° bulunur. Yani AKD üçgeni bir eşkenar üçgendir.

6. Sınıf Paralelkenarda Alan Konu Anlatımı

6. Sınıf Matematik Paralelkenarda Alan Konu Anlatımı Pdf ders notlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Konu anlatımı sonrası 6. Sınıf Paralelkenarda Alan Soruları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Paralelkenar

Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eş olan dörtgenlere paralelkenar denir.

Bir yamuk, karşılıklı kenarları paralel olacak şekilde oluşturulduğunda bir paralelkenar elde edilir. Paralelkenarın da yamuk gibi kenar çiftlerinden en az biri paraleldir. O hâlde paralelkenar özel bir yamuktur.

Paralelkenarın özellikleri

•  Paralelkenarın karşılıklı kenarları paraleldir.
[AB] // [DC] ve [AD] // [BC]

•  Paralelkenarın karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir.
|AB| = |DC| ve |AD| = |BC|

•  Paralelkenarın karşılıklı iç açılarının ölçüleri eşittir.
m(A) = m(C) ve m(B) = m(D)

•  Paralelkenarda ardışık iki açının ölçüleri toplamı 180° dir.

m(A) + m(B) = 180º
m(B) + m(C) = 180º
m(C) + m(D) = 180º
m(D) + m(A) = 180º

•  Paralelkenarda köşegenler birbirini ortalar.
|OA| = |OC| = f/2
|OB| = |OD| = e/2

 

Örnek;

ABCD yamuk ve KBCD paralelkenardır. m(DCB) = 120° ve m(DAK) = 60°
ise m(ADK) = x’in değeri kaçtır?

Çözüm;

KBCD paralelkenar olduğundan karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüleri eşittir.
m(DCB) =m(BKD) = 120° dir.

AKD açısı ile BKD açısı bütünler olduğundan
m(AKD) +m(BKD) = 180°
m(AKD) + 120° = 180°
m(AKD) = 180° – 120°
m(AKD) = 60° olur.

AKD üçgeninde
m(ADK) +m(AKD) +m(DAK) = 180°
x + 60° + 60° = 180°
x + 120° = 180°
x = 60° dir.
m(ADK) = x = 60° bulunur. Yani AKD üçgeni bir eşkenar üçgendir.