6. Sınıf Matematik Oran İle İlgili Sorular Ve Çözümleri

6. Sınıf Matematik Oran İle İlgili Sorular Ve Çözümlerinin olacağı bu yazımızda Oran Problemleri ve Çözümlü Test PDF örneklerini paylaşacağız. Sorular, birimli ve birimsiz oran ile ilgili olacaktır. Sorulara geçmeden önce 6. Sınıf Matematik Oran Konu Anlatımı yazımıza da göz atabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Birimli Oran Çözümlü Sorular

Soru: Bir otomobil saniyede 20 metre yol almaktadır. Aynı otomobilin saatteki hızı kaç km/sa’ tir?

Cevap: 1 saatte 3600 saniye vardır. Saniyede 20 metre yol aldığına göre

3600 saniyede 20×3600 = 72000 metre yol alır.
Bunu da km ye çevirirsek 72 km yapar.

O halde otomobilin saatteki hızı 72 km/sa tir.

Soru: Cansu’nun boyu 1,5 metre, kütlesi ise 45 kilogramdır. Cansu’nun santimetre cinsinden boyunun gram cinsinden kütlesine oranını bulunuz.

Çözüm: Soruda cm cinsinden gram ağırlığına oranı sorulmuş. O halde verilen değerleri cm ve kütleye dönüştürelim.

Boyu 1,5 metre olarak verilmiş. Bu değeri cm ye çevirirsek
1 metre 100 cm olduğuna göre, 1,5 metre de
1,5 x 100 = 150 cm olur. Bu bi kenarda dursun.

Şimdi de gram cinsinden ağırlığını bulalım.
1 kilogram 1000 gram yapar.
Soruda ise 45 kilogram vermiş. O halde
45 * 1000 = 45000 gram yapar.

Son durumda uzunluk / ağırlık oranın alacağız.
Uzunluk 150 cm, ağırlık ise 45000 gr olarak bulduk.

\( \displaystyle\frac{150}{45000} = \frac{1}{300} \)​ olarak cevabı buluruz.

Soru: Bir araç 9 saniyede 300 m yol almaktadır. Bu aracın aldığı yolun zamana oranı km/sa birimi ile kaçtır?

Çözüm: 9 saniyede 300 m yol gidiyorsa, bu aracın saniyedeki hızını bulalım

\( \displaystyle\frac{300}{9} = \frac{m}{sn} \)​ de gitmektedir. Bu değerinde km/sa cinsinden değerini sormuşlar.

İlk önce saat miktarını bulalım. 1 saat 3600 saniyedir..
Şimdi de km miktarını bulalım. 1 km = 1000 metredir.

Son olarak ta yolun geçen süreye oranını

(300/9 ) x (3600/1000) = 120 m/san olarak cevabı buluruz.

Soru: Bir araç 6 saatte 400 km yol gidiyor. Aracın gittiği yolun geçen süreye oranını m/sn. birimi ile bulunuz.

Çözüm: 6 saatte 400 km yol gidiyorsa, bu aracın saatteki hızını bulalım

400 / 6 = km/sa te gitmektedir. Bu değerinde m/sn cinsinden değerini sormuşlar.

İlk önce saniye miktarını bulalım.
1 saat 3600 saniyedir..
6 saat ise 3600*6=21600 saniye olarak buluruz.

Şimdi de metre miktarını bulalım.
1 km = 1000 metredir.
400 km=400 000 metre olarak buluruz.

Son olarak ta yolun geçen süreye oranını bulalım.
400 000 metre /1000 saniye =400 m/sn olarak cevabı buluruz.
Bu değeri de 400 x (6/400) = 6 m/sn olarak cevabı buluruz.

Soru: Bir bisikletli 2,5 saatte 108 km yol aldığına göre bu bisikletlinin ortalama hızı kaç m/sn.dir?

Cevap: Ortalama hızı bulabilmemiz için bisikletin 1 saatte altığı yolu bulmamız ya da 108 değerini 2,5 e bölmemiz gerekiyor.

Şu şekilde denklem kurarsak
bisikletli 2,5 saatte 108 km yol aldığına göre

1 saatte x km yol alır diyelim.
1.108 = 2,5.x denklemi oluşur. Buradan da bölme işlemini yaparak

ortalama hızı 43,2 km olarak buluruz.

Soru: Dünyanın en hızlı kara hayvanlarından biri olan çitanın hızı 120 km/sa. olduğuna göre bu çitanın hızı kaç m/sn. dir?

Cevap: 120 km = 120000 metre yapar. 1 saatte 3600 sn olduğuna göre

\( \displaystyle\frac{120000}{3600} \)​ = 33,3 m/sn yapar.

Soru: Evinden 0,6 kilometre uzaklıktaki okuluna 1/3 saatte giden bir öğrencinin hızı kaç m/sn. dir?

Cevap: 1 saat 60 dk dır. 1/3 saatte 60/3=20 dk dır.

20 dk = 20.60=1200 sn dir.

0,6 km = 0,6.1000=600 metre yapar.

\( \displaystyle\frac{600}{1200} \)​ = 0,5 m/sn olarak cevabı buluruz.

 

6. Sınıf Matematik Birimsiz Oran Çözümlü Sorular

Soru: Ali’nin çalışma masasının eni 45 cm ve boyu 75 cm olduğuna göre masanın boyunun enine oranı kaçtır?

Cevap: masanın boyunun enine oranı ​\( \displaystyle\frac{75}{45} \)​ olur.

Bunu da 15 ile sadeleştirirsek ​\( \displaystyle\frac{5}{3} \)​ olur.

Soru: Bir kare ile bir eşkenar üçgenin çevre uzunlukları eşit ve 48 cm’ dir. Buna göre karenin bir kenarının uzunluğunun eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğuna oranı nedir?

Cevap: Karenin 4, eşkenar üçgenin ise 3 kenarı olduğuna göre

karenin bir kenar uzunluğu 48/4 = 12 cm dir.
eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu ise ​\( \displaystyle\frac{48}{3} \)​ = 16 cm dir.

Bu durumda karenin bir kenarının uzunluğunun eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğuna oranı ​\( \displaystyle\frac{12}{16} \)​ olur. Sadeleşirse ​\( \displaystyle\frac{3}{4} \)​ olur.

Soru: Betül’ün yaşının Defne’nin yaşına oranı ​\( \displaystyle\frac{2}{3} \)​ ve Defne’nin yaşının Esra’nın yaşına oranı ​\( \displaystyle\frac{6}{5} \)​ ise Betül’ün yaşının Esra’nın yaşına oranı kaçtır?

Cevap: Defne, her iki oranda da olduğuna göre, Defne’nin her iki orandaki değerlerini eşitleyelim. Bu durumda ilk oranı 2 ile genişletmek lazım.

Betül’ün yaşının Defne’nin yaşına oranı 4/6 olur.
Defne’nin yaşının Esra’nın yaşına oranı 6/5 ti.

O halde Betül’ün yaşının Esra’nın yaşına oranı 4/5 olur.

Soru: Samet, 20 soruluk testin 15 sorusunu doğru cevaplamış, 1 sorusunu yanlış cevaplamış ve 4 sorusunu boş bırakmıştır. Buna göre;

a) Samet’in doğru cevapladığı soru sayısının boş bıraktığı soru sayısına oranını bulunuz.
b) Samet’in yanlış cevapladığı soru sayısının toplam soru sayısına oranını bulunuz.

Cevap: a şıkkı için

Samet’in doğru cevapladığı soru sayısı 15 – 1 – 4 = 10 dur.

Oranı ise 10/4 ten 5/3 dir.

b şıkkı için ise 1/15 tir.

Soru: Bukalemun, sürüngenler sınıfında olan ve belli etmek istedikleri duygulara göre renk değiştirebilen, omurgalı hayvanların ortak adıdır. Bukalemunların dillerinin uzunluğunun boylarının uzunluğuna oranı yaklaşık 1,5’tir. Bir jet uçağıyla karşılaştırılırsa bukalemunların dilleri jet uçağına oranla 5 kat daha hızlıdır. Sizce boyu 30 cm uzunluğunda olan bir bukalemunun dilinin uzunluğu yaklaşık olarak kaç cm’ dir?

Cevap: Bukalemunların dillerinin uzunluğunun boylarının uzunluğuna oranı yaklaşık 1,5 olduğuna göre
dilinin uzunluğu, boyunun uzunluğunun 1,5 katıdır.

O halde dilinin uzunluğu 30×1,5 = 45 cm dir.

Soru: Simge’nin kütlesi 42 kg ve arkadaşı Özge’nin kütlesi 52 kg’ dır. Simge’nin kütlesinin Özge’nin kütlesine oranını bulunuz.

Cevap: Kütleleri birbirine oranlarsak arkadaşlar

\( \displaystyle\frac{42}{52} \)​ olur ve bunu da sadeleştirirsek

\( \displaystyle\frac{21}{26} \)​ olarak sonucu buluruz.

6. Sınıf Matematik Oran Konu Anlatımı

6. Sınıf Matematik Oran Konu Anlatımı Pdf dersimizin olacağı bu yazımızda işleyeceğimiz konu başlıkları; İki Çokluğun Birbirine Oranı, Aynı Bütüne Ait Parçaların Oranı, Birimli ve Birimsiz Oranlar olacaktır.

Oran Nedir?

Aynı veya farklı birimle ölçülen iki çokluğun ölçülerinin birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir.. a ve b iki doğal sayı ve b ≠ 0 olmak üzere:

Örneğin; 3’ün 2’ye oranı ​\( \displaystyle\frac{3}{2} \)​ , 3/2 veya 3:2 ile gösterilip 3’ün 2’ye oranı şeklinde okunur.

 

Oran Nasıl Gösterilir?

Çoklukları karşılaştırmada oran kullanılır. a ve b iki çokluk olmak üzere a’nın b’ye oranı;

a : b, ​\( \displaystyle\frac{a}{b} \)​ ya da a / b biçimlerinde gösterilir.

 

Birimli Oran Nedir?

Hız anlamına gelen yol/zaman oranı m/sn. veya km/sa. birimleriyle ifade edilir.
Farklı birimlere sahip iki çokluğun karşılaştırılmasına birimli oran denir.

Örneğin: Funda ile Elif beraber yürüyüşe çıkmış ve 180 saniyede 120 m yol yürümüştür. İki arkadaşın yürüdüğü yolun yürüme süresine oranını km/sa. birimi ile bulalım.

120 m = ​\( \displaystyle\frac{120}{1000} \)​ km = 0,12 km

180 sn. = ​\( \displaystyle\frac{180}{3600} \)​ sa. = ​\( \displaystyle\frac{1}{20} \)​ sa. = ​\( \displaystyle\frac{5}{100} \)​ sa. = 0,05 sa.

\( \displaystyle\frac{120m}{180 sn.} = \frac{0,12 km}{0,05 sa.} = \frac{12}{5} \)​ = km/sa. = 2,4 km/sa.

 

Birimsiz Oran Nedir?

Aynı birimlere sahip iki çokluğun karşılaştırılmasına birimsiz oran denir.

Örneğin: Ahmet’in 30 bilyesinin Osman’ın 20 bilyesine oranını bulalım.

\( \displaystyle\frac{Ahmet}{Osman} = \frac{30}{20} \)

Örneğin: 1988 Seul Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Naim Süleymanoğlu, 60 kg silkmede sırasıyla 175 kg, 188,5 kg ve 190 kg kaldırarak
dünya olimpiyat rekorunu kırdı. Naim Süleymanoğlu’nun birinci kaldırışta kaldırdığı ağırlığın üçüncü kaldırıştaki ağırlığa oranını bulalım.

\( \displaystyle\frac{Birinci kaldırıştaki ağırlık}{Üçüncü kaldırıştaki ağırlık} = \frac{175 kg}{190 kg} = \frac{35}{38} \)

Yukarıda oranın en sade hâliyle yazıldığına dikkat edelim.

Konu anlatımı sonrası 6. Sınıf Matematik Oran İle İlgili Sorular Ve Çözümleri yazımızı da inceleyerek konuyu pekiştirebilirsiniz.

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020 2021

6.sınıf matematik ders kitabı cevapları 2020 2021 eğitim yılı için 2 adet MEB Yayınları ve 1 adette Öğün yayınlarına ait kitaplar derslerde işlenmektedir. Ders kitaplarına ait soruların cevaplarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları

Yukarıda paylaştığımız bağlantı adreslerinde kitaptaki soruların cevapları sıralı olarak yayınlanmıştır. Ayrıca sitemizde sayfa sayfa cevaplarda bulunmaktadır. Eksik gördüğünüz bir soru olursa yorum kısmından soruyu paylaşabilirseniz öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde sorunuzu detaylıca cevaplandıracaklardır.

Aşağıda, kitaptaki soruların çözümlerinin yer aldığı örnek sorular paylaşılmıştır.

Soru: Burcu okuluna gitmek için Ankaray metro hattını kullanmaktadır. Burcu, 20 binişlik indirimli karta 26 TL ödediğine göre bir biniş ücretini bulunuz.

Cevap:  20 binişlik indirimli karta 26 TL ödediğine göre

1 binişlik için 26/20 = 1,3 tl ödemiş olur.

Soru:  Bahar, kardeşi Cihan’ın doğum gününde salonu süslemek için 10 tane el işi kâğıdı ve 10 tane balon alıyor. Bahar el işi kâğıtları için 25,5 TL, balonlar için 4,5 TL ödüyor. El işi kâğıdı ve balonun birim fiyatı kaç TL’dir?

cevap:  el işi kâğıtları için 25,5/10 = 2,55 tl

balonlar için ise 4,5/10 = 0,45 tl

Toplamda ise 2,55 + 0,45 = 3 tl ödemiştir.

Soru: Bir su bardağının ağırlığı 0,015 kg’dır. Bardaklar 10, 100 ve 1000 tane olan üç farklı şekilde kolilenmiştir. Her bir kolinin ağırlığı kaç kilogramdır?

cevap: 10 kolilik için ağırlık 10×0,015 = 0,15 kg dır.

100 kolilik için ağırlık 100×0,015 = 1,5 kg dır.

1000 kolilik için ağırlık 1000×0,015 = 15 kg dır.

Soru: Yeni evine taşınan Dursun Bey, eşyalarını yük asansörü ile yukarı çıkarmak istiyor. Ancak asansör 300 kg’dan fazla yükü taşıyamıyor. Dursun Bey’in taşımak istediği eşyaların ağırlıkları 53,5 kg, 98,25 kg, 62,01 kg ve 52,5 kg’dır. Buna göre Dursun Bey’in bu dört parça eşyayı aynı anda asansör ile yukarı çıkarıp çıkaramayacağını tahmin ediniz. İşlem yaparak sonucu bulunuz ve tahmininizle karşılaştırınız.

Cevap:İlk önce tahmini sonucu bulalım arkadaşlar. Tahmin değerleri çin küsüratlı sayıları yuvarlayarak toplayalım

53 + 98 + 62 + 53 = 266 kg yapar.

Şİmdi de gerçek sonucu bulalım.

53,5 + 98,25 + 62,01 + 53,5 = 267,26 kg yapar.

Asansöt en fazla 300 kg taşıyabildiğine göre her iki işlem sonucunda da tüm kg lar taşınmış olur tek seferde.

Soru: Zeynep’in kumbarasında 50,25 TL vardır. Zeynep her hafta harçlığının 2,5 TL’sini kumbarasına atıyor. Zeynep’in kumbarasında 5 ay sonra kaç TL olacağını tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz.

Cevap: 1 ay içerisinde 4 hafta olduğuna göre

5 ay içerisinde 5×4=20 hafta olur.

1 haftada harçlığının 2,5 tl sini kumbarasına attığına göre

20 haftada 20×2,5 = 50 tl atmış olur.

Başlangıçta kumbarada 50,25 tl vardı

Toplamda ise 50,25 + 50 = 100,25 tl olur.

Soru: Gürkan bisikletiyle birinci gün 3,1 km, ikinci gün 4,5 km ve üçüncü gün 4,25 km yol almıştır. Gürkan üç günde toplam kaç km yol almıştır? Tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz.

Cevap: İşlemi tahmini olarak istediği çin sayıları yuvarlayarak toplama işlemini yapalım arkadaşlar.

Sayıları yuvararsak 3 + 5 + 4 ten 12 km olarak buluruz.

Soru: 5 kalıp sabun 1,250 kg gelmektedir. Aynı sabundan 15 kalıp alırsak kaç kg sabun almış oluruz?

Cevap: 5 kalıp sabun 1,250 kg geldiğine göre

15 kalıp sabun  (15×1,250)/5 = 3,750 kg gelir.

Soru: Bir terzi 56,8 m kumaşı 1,2 metrelik parçalara ayırmak istiyor. Buna göre;

a) Terzi kaç parça kumaş elde eder?
b) Terzinin kaç metre kumaşı artar?

Cevap: a şıkkı için 56,8/1,2 = 47,33 ten 47 parça elde eder.

b şıkkı için a şıkkında 47 parça kumaş elde etmiştk. Yani

47×1,2 = 56,4 metre yapar.

Geriye ise 56,8 – 56,4 = 0,4 metre kumaş kalır.

6. Sınıf Alan Ölçme Birimleri Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Matematik Alan Ölçme Birimleri Soruları ve Cevapları ile ilgili etkinlikler, çalışma kağıdı ve test pdf lerinin olacağı yazımıza hoş geldiniz. Sorulara geçmeden önce 6. Sınıf Alan Ölçme Birimleri Konu Anlatımı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Örnek: Aşağıda verilen alan ölçme birimlerini istenilen birim cinsinden yazalım.

• 700 000 m²= …………….. km²
• 150 000 m²= …………….. km²
• 24 800 000 m²= …………….. km²

Cevap: m², km² ye çevrilirken tabloda üç basamak yukarıya çıkılır.

O hâlde km² ye çevrilecek alan ölçü birimi 1 000 000’a bölünür.

• 700 000 m² = 0,7 km² dir.
• 150 000 m² = 0,15 km² dir.
• 24 800 000 m² = 24,8 km² dir.

 

Örnek: Aşağıda verilen alan ölçme birimlerini istenilen birim cinsinden yazalım.

• 47 m² = …………….. cm²
• 7,2 m²= …………….. cm²
• 0,8 m² = …………….. mm²

Cevap: m² , cm² ye çevrilirken tabloda iki basamak, mm² ye çevrilirken üç basamak aşağıya inilir.

O hâlde m² , cm² ye çevrilirken 10 000 ile mm² ye çevrilirken 1 000 000 ile çarpılır.

• 47 m² = 470 000 cm²
• 7,2 m² = 72 000 cm²
• 0,8 m² = 800 000 mm²

 

Örnek: Aşağıdaki alan ölçü birimlerini çeviriniz.

Yalova’nın alanı : 845 km² = ……………….. m²
Konya’nın alanı : 41 464 km² = ……………….. m²
Ankara’nın alanı : 26 506 km² = ……………….. m²

Cevap: km² , m² ye çevrilirken tabloda üç basamak aşağıya inilir.

O hâlde m² ye çevrilecek alan ölçü birimi 1 000 000 ile çarpılır.

845 km² = 845 000 000 m² dir.
41 464 km² = 41 464 000 000 m² dir.
26 506 km² = 26 506 000 000 m² dir.

 

Örnek: Aşağıda verilen alan ölçme birimlerini, istenilen birim cinsinden yazalım.

• 3 500 000 mm² = …………….. m²
• 102 000 cm² = …………….. m²
• 230 000 mm² = …………….. m²

Cevap: mm² , m² ye çevrilirken tabloda üç basamak yukarıya çıkılır.

cm² , m² ye çevrilirken ise iki basamak yukarıya çıkılır.

O hâlde mm² , m² ye çevrilirken 1 000 000’na; cm² , m² ye çevrilirken de 10 000’e bölünür.

• 3 500 000 mm² = 3,5 m²
• 102 000 cm² = 10,2 m²
• 230 000 mm² = 0,23 m²

 

Örnek: Aşağıda verilen alan ölçme birimlerini istenilen birim cinsinden yazalım.

• 5,2 km² = …………….. m²
• 3,8 cm² = …………….. mm²
• 8 500 000 mm² = …………….. m²
• 230 mm² = …………….. cm²
• 1 620 000 m² = …………….. km²

Cevap:Tüm yanıtları aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

• 5,2 km² = 5 200 000 m² dir.
• 3,8 cm² = 380 mm² dir.
• 8 500 000 mm² = 8,5 m² dir.
• 230 mm² = 2,3 cm² dir.
• 1 620 000 m² = 1,62 km² dir.

 

Soru: Aşağıdaki 10 santimetrelik cetvel üzerinde gösterilen ip ile aynı uzunlukta 20 ip parçasının elde edilebilmesi için yaklaşık kaç milimetrelik ipin kesilmesi gerektiğini bulunuz.

Cevap: Soruda verilen ipin uzunluğu yaklaşık olarak 8,5 – 1, 5 = 7 cm = 70 mm olarak buluruz.

20 ip parçası ise = 70 x 20 = 1400 mm olarak cevap bulunur.

Örnek: Her bir basamağının yüksekliği 16 santimetre olan 25 basamaklı bir merdivenin toplam yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz. Bulduğunuz yüksekliği desimetre ve milimetre cinsinden de ifade ediniz.

Cevap: 16 cm x 25 = 400 cm olarak bulunur.

10 santimetre(cm) = 1 desimetre(dm) ise  400 cm = 40 dm olur.

1 santimetre(cm) = 10 milimetre(mm) ise  400 cm = 4000 mm olur.

6. Sınıf Alan Ölçme Birimleri Konu Anlatımı

6. Sınıf Matematik Alan Ölçme Birimleri Konu Anlatımı Pdf ders notlarının olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Konu anlatımı sonrası 6. Sınıf Alan Ölçme Birimleri Soruları ve Cevapları yazımızıda inceleyebilirsiniz.

Alan ölçüsü birimleri aşağıda verilmiştir. Her birim, altındaki birimin 0,01 katı, üstündeki birimin ise 100 katıdır.

Alan ölçüsü birimleri üst birimlere çevrilirken her basamak için 100’e bölünür, alt birimlere çevrilirken de 100 ile çarpılır.

Alan Ölçme Birimleri

km² : Kilometrekare
hm² : Hektometrekare
dam² : Dekametrekare
m² : Metrekare
dm² : Desimetrekare
cm² : Santimetrekare
mm² : Milimetrekare

 

Örnek: Aşağıdaki alan ölçü birimlerini çeviriniz.

Yalova’nın alanı : 845 km² = ……………….. m²
Konya’nın alanı : 41 464 km² = ……………….. m²
Ankara’nın alanı : 26 506 km² = ……………….. m²

Cevap: km² , m² ye çevrilirken tabloda üç basamak aşağıya inilir.

O hâlde m² ye çevrilecek alan ölçü birimi 1 000 000 ile çarpılır.

845 km² = 845 000 000 m² dir.
41 464 km² = 41 464 000 000 m² dir.
26 506 km² = 26 506 000 000 m² dir.

 

Bütün yüzey şekillerinin kapladığı bir yer alanı vardır. Pencere, halı, arsa, sınıf tahtası, tarla, duvar…. gibi yüzeylerin alanları vardır.

Yüzeylerin büyüklüklerini ölçmek için belli yüzeyler birim olarak seçilir ve bir yüzeyde, birim olarak seçilen yüzeyin kaç tane olduğu bulunur.

METREKARE

Alan ölçüsünün temel birimi metrekaredir. Metrekare, kenar uzunluğu 1 metre olan karenin alanıdır. Kısacası m² olarak yazılır ve metrekare olarak okunur.

1 m² nin anlamı : Kenar uzunluğu 1 m olan karenin alanını hesaplayabilmek için, kenar uzunluğu kendisi ile çarpılır.

1 m x 1 m = 1 m²

alan ölçüleri
alan ölçüleri

METREKARENİN ASKATLARI

Desimetrekare : Kenar uzunluğu 1dm olan karenin alanına, 1 desimetrekare denir. Desimetrekare kısaca, dm² biçiminde yazılarak, “desimetrekare” diye okunur.

Santimetrekare : Kenar uzunluğu 1cm olan karenin alanına, 1 santimetrekare denir. Santimetrekare kısaca, cm² biçiminde yazılarak, “santimetrekare” diye okunur. 1 dm² nin içinde yüz tane cm² vardır.

Milimetrekare : Kenar uzunluğu 1mm olan karenin alanına, 1 milimetrekare denir. Milimetrekare kısaca, mm² biçiminde yazılarak, “milimetrekare” diye okunur.

Alan ölçüsü birimleri, yüzer yüzer büyür ve yüzer yüzer küçülürler.

olculer

Kilometrekare : Kenar uzunluğu 1km olan karenin alanına, 1 kilometrekare denir. Kilometrekare kısaca, km² biçiminde yazılarak, “kilometrekare” diye okunur.

1 km² = 1000 000 m² dir.