Ondalık Gösterimleri 10, 100, 1000 İle Kısa Yoldan Çarpma Ve Bölme İşlemi

6. Sınıf Ondalık Gösterimleri 10, 100, 1000 İle Kısa Yoldan Çarpma Ve Bölme İşlemi problemleri ve konu anlatımı ile karşınızdayız arkadaşlar.

Oyun oynarken, alışveriş yaparken, ders çalışırken kısacası günlük hayatın her anında aşağıda verilen cümleler ve benzerleri ile karşılaşmamız mümkündür.

• Kelimenin 100 katı puan kazandım.
• Cezasını gününde ödemeyenler 10 kat idari para cezası öder.

• 1 ton zeytinyağı 12 800 TL ise 1 kilogram zeytinyağı kaç lira olur?
• 100 euro (avro) kaç lira eder?

• 10 tanesi 22,5 TL olan kalemin 1 tanesi kaç liradır?

Şimdi bu düşünce ile yola çıkarak aşağıdaki soruları çözmeye çalışalım.

 

 

Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı 6. Sınıf

Sevgili öğrenciler, 6. Sınıf, 7. Sınıf ve 8. Sınıf derslerinde işlenen cebirsel ifadeler konusunun ne olduğunu sizler için bu yazımızda açıklayacağız.

Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı 6. Sınıf
Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı 6. Sınıf

1 – 3 -5 – 7 – 9 – … sayı dizilerinin belli bir kuralı olur. Bu kuralı içinde harf olan bir ifade ile gösterirsek buna cebirsel ifade denir.

Örneğin yukarıdaki ikişerli sayı dizisinde her bir sayının adı terim dir. Terimler arasındaki fark bize kuralı bulmada yardımcı olur.

Yukarıdaki sayı dizisini cebirsel olarak şöyle yazarız:
Sayı dizisinin kuralı 2n-1

CEBİRSEL İFADE OLUŞTURMA

Problemlerde okuduğumuz cümleleri cebirsel ifade kullanarak gösterebiliriz:
Örneğin, “Cebimdeki misketlerin 5 tanesini kardeşime verdim.” cümlesinin cebirsel şekli:

“a – 5” tir. Burada “a” harfi bilinmeyeni temsil eder.

Başka bir örnek daha yapacak olursak;
“dün yedeğim yumurtanın 3 katını bugün yedim.” cümlesinin cebirsel şekli;
“3 . b” dir. Burada “b” harfi bilinmeyeni temsil eder.

CEBİRSEL İFADELERİN DEĞERİNİ BULMA

Verilen cebirsel ifadeler de bilinmeyenin yerine sayıları yerleştirerek çözüm yapabiliriz.

Örneğin: 2x +3 cebirsel ifadesinde x=5 için değerini hesaplayalım:

x harfi yerine 5 sayısını yerleştirelim ve işlemimizi yapalım.

2.5 + 3 olur. Bu işleminde sonucu 13 olarak bulunur.

CEBİRSEL İFADELERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA ETKİNLİĞİ

Toplama işleminde birbiri ile aynı harfi içeren ifadelere Benzer Terimler denir. İşlemler sadece benzer terimler arasında olur.

Örneğin; 2m + 5 cebirsel ifadesi ile 4m + 7 cebirsel ifadelerini toplayalım.

Benzer terimleri yan yana getirerek toplama işlemimizi gerçekleştirelim:

2m + 5 + 4m + 7
2m + 4m + 5 + 7
6m + 12  olarak sonucu buluruz.

Cebirsel ifadelerle çıkarma işlemi yaparken önce çıkarma işlemi toplama işlemine dönüştürülür. (Çıkarılan cebirsel ifadedeki terimlerin işareti değiştirilir.) Sonra toplama işlemi yapılır. Çıkarma işlemlerinde de benzer terimler yan yana getirilerek işlem yapılır.

Örneğin; 17n + 8 cebirsel ifadesinden 12n – 4 cebirsel ifadesini çıkaralım.
(17n + 8) − (12n – 4) İlk önce çıkarma işlemini toplama işlemine dönüştürelim.
(17n + 8) + (-12n + 4) Şimdi de benzer terimleri yan yana getirerek işlem yapalım:

(17n − 12n ) + ( 8 + 4 ) Şimdi de benzer terimler arasında işlem yapalım.
5n + 12 olarak işlemin sonucunu buluruz.

İki Veri Grubunun Karşılaştırılması Ve Yorumlanmasında Aritmetik Ortalama Ve Açıklık

Değerli arkadaşlar, bugün ki konumuzda genellikle 6. Sınıf ta karşılaşılan İki Veri Grubunun Karşılaştırılması Ve Yorumlanmasında Aritmetik Ortalama Ve Açıklık konusunu işleyeceğiz.

İki Veri Grubunun Karşılaştırılması Ve Yorumlanmasında Aritmetik Ortalama Ve Açıklık

İlk önce Aritmetik Ortalama ile başlayalım.

Örneğin, iki veri grubunun başarısını karşılaştırırken ilk önce aritmetik ortalamalarını hesaplarız.

Aritmetik ortalaması büyük olan taraf daha başarılı olarak değerlendirilir.

Eğer iki grubun aritmetik ortalamaları eşit olarak çıkarsa başarılı olanı belirlemek için bu defa da açıklığa bakmamız gerekiyor ki, açıklığı küçük olan grup daha başarılı olarak kabul edilir.

Şimdi de Açıklık durumunu karşılaştıralım;

Açıklık, verilerin düzeni hakkında bilgiler vermektedir. Yani;

Açıklığın büyük çıkması verilerin daha düzensiz olduğunu, açıklığın küçük çıkması ise verilerin daha düzenli olduğunu gösterir.

Örneğin bir sınıfın 1. matematik sınav notlarının açıklığı 60 olduğunu söylersek, sınıf hakkında aşağıdaki yorumları yapabiliriz:

Sınavdan en yüksek alan ile en düşük alan arasındaki fark 60’ tır.

Bu sınıfta çok başarılı olanlarda vardır, başarısı çok düşük olanlarda vardır. Çünkü açıklı farklı 60 olduğuna göre en yüksek not alan ile en düşük not alan arasında 60 puanlık fark vardır.

Sınıftaki öğrencilerin almış olduğu notlar birbirinden çok farklıdır.

Sınıf homojendir, yani her seviye grubundan öğrenci vardır. Düşük not alan da vardır, yüksek not alan da vardır.

Aritmetik Ortalama ve Açıklık Konu Anlatımı 6.Sınıf Matematik

Sevgili öğrenciler, bugün ki dersimiz de  6. Sınıf konusu olan Aritmetik Ortalama ve Açıklık Konu Anlatımını örneklerle açıklamaya çalışacağız.

Aritmetik Ortalama ve Açıklık Konu Anlatımı 6.Sınıf Matematik

Bu konu ayrıca 7. Sınıf ta da çıkmaktadır. Bu konuyu şimdiden öğrenirseniz ileride işiniz daha kolay olacaktır.

İlk önce Aritmetik Ortalama ile başlayalım.

Bir veri grubundaki sayıların toplamının, sayı adetine bölünmesine Aritmetik Ortalama denir. Aritmetik ortalamanın, aşağıda paylaşacağımız örnekle ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.

Örnek: 5 arkadaşın matematik dersinden almış olduğu notlar sırasıyla 70, 75, 70, 80 ve 85 tir. Bu 5 arkadaşın almış olduğu notların ortalaması kaçtır?

Çözüm: İlk etapta öğrencilerin almış olduğu notları toplayalım.

70 + 75 + 70 + 80 + 85 = 380 puan eder. Toplam 5 kişi olduğuna göre;

380/5 = 76 olarak notların aritmetik ortalamasını bulmuş oluruz.

Şimdi de Açıklık Konusunu inceleyelim.

Bir veri grubunda bulunan en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farka Açıklık denir. Şimdi bu duruma bir örnek yaparak konuyu açıklayalım.

Örnek:  7, 13, 15, 9, 21, 26 olarak sayılarımızı paylaştık.

Çözüm: Yukarıdaki veri grubunda bulunan en büyük sayı 26, en küçük sayı ise 7‘ dir. Buradaki açıklık değerini bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarmamız gerekiyor.  Yani ;

26 – 7 = 19 olarak bu sorunun açıklık değerini bulmuş oluruz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

Sevgili Öğrenciler, 6. Sınıftaki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB 1, MEB 2) ve Berkay Yayıncılık kitaplarında bulunan tüm matematik sorularının detaylıca anlatılarak çözümlenmiş cevaplarını sitemizde yorumladık.

Sitemizin kategoriler kısmındaki 6. Sınıf Bölümünde tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

https://www.matematikogretmenleri.net/category/6-sinif/

Aklınıza takılan bir durum olursa yorum kısmından sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzun kenarı 580 m, kısa kenarı 410 m’dir.

Soru: Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzun kenarı 580 m, kısa kenarı 410 m’dir.
a. Bu tarlanın alanı kaç hektardır?
b. Buğday ekiminin bir hektarı için 150 TL gerekiyorsa tarlanın tamamına buğday ekmek için kaç lira gerekir?

Cevap: a. Bu tarlanın alanı  580×410 = 237800 metre kare yapar.

10000 metre kare 1 hektar olduğuna göre

237800 metre kare de 23,78 hektar yapar.

b. Buğday ekiminin bir hektarı için 150 TL gerekiyorsa

23,78 hektar için 23,78×150 = 3567 TL gereklidir.