Çokgenler Çözümlü Sorular

Çokgenler konusu, genellikle 10. sınıf derslerinde işlenen bir derstir. Bu yazımızda genel bir konu anlatımı yapacağız ardında da cevaplarını paylaşacağımız problemler yapacağız.

n >= 3  olmak üzere düzlemde sadece A1, A2, A3,…, An noktalarında kesişen ve bu noktalardan herhangi üçü doğrusal olmayan [A1A2], [A2A3],… , [An-1An], [AnA1] nın birleşim kümesine çokgen denir.

Bu doğru parçalarına çokgenin kenarları; A1, A2, A3,…, An noktalarına çokgenin köşeleri denir. Çokgenin komşu olmayan herhangi iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir.

Bir çokgenin köşe sayısı ile kenar sayısı eşittir. Çokgenler köşe sayılarına veya kenar sayılarına göre adlandırılır (üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen gibi).

  • n kenarlı bir çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir.

Düzgün Çokgenler;

Çözümlü problemler

 

Çember ve Daire Konu Anlatımı

Çember ve Daire Konu Anlatımı, genellikle 7. sınıf ta görülen bir derstir. Fakat bazen 6. sınıf, 8. sınıf, 9. sınıf ve 10. sınıfta da karşımıza çıkabilmektedir.

Bu derste sizlere çember ve daireler hakkında genel bilgiler ve bu bilgiler eşliğinde bazı sorular çözerek konunun daha da anlaşılır olmasını sağlayacağız.

Çember: Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların küme sine çember denir. Aşağıdaki gibi gösterilir.

Kiriş: Bir çemberin farklı iki noktasını birleştiren doğru parçasına, çemberin kirişi denir. Aşağıdaki gibi gösterilir.

Çap: Merkezden geçen kirişe çap denir. Bir çemberde en büyük kiriş çaptır.

Kesen: Çemberi farklı iki noktada kesen doğruya çemberin bir keseni denir. Aşağıdaki gibi gösterilir.

Yay: Çemberin bir parça sına yay denir. Aşağıdaki gibi gösterilir.

Eş Çemberler: Yarıçap uzunlukları eşit olan çemberlere eş çemberler denir.

Teğet: Çember ile yalnız bir ortak noktası olan doğruya teğet denir. Aşağıdaki gibi gösterilir.

Normal: Bir çemberin herhangi bir teğetine, değme noktasında dik olan doğruya çemberin o noktasındaki normali denir.

Çemberin uzunluk çevre formülü aşağıdaki gibidir.

Dairenin alan formülü

Daire diliminin alan formülü

Daire parçasının alan formülü

Kesir Çeşitleri Konu Anlatımı

Sevgili öğrenciler, kesir çeşitleri konu anlatımı genellikle, 2. sınıf, 3. sınıf,, 4. sınıf ve 5.sınıf derslerinde görülen bir konudur.

kesir çeşitleri ile ilgili konu anlatımı yapıp sonrasında bir kaç tane çözümlü sorular ve problemler paylaşacağız.

Oran Orantı Formülleri

Matematik dersindeki oran orantı formüllerini temel ve ileri düzeyde aşağıdaki yazımızda paylaşıyoruz.

Oran ve Orantı Matematik Formülleri

3) m ile n den en az biri sıfırdan farklı olmak üzere,

 ise, (k ya orantı sabiti denir.)

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

a : b : c = x : y : z ise,

      

 

a = x × k, b = y × k, c = z × k,

x ile y çokluklarının doğru orantılı olduğu grafik aşağıdaki gibidir.
(x > 0 ve y > 0)

x ile y çokluklarının ters orantılı olduğu grafik aşağıdaki gibidir.
(x > 0, y > 0 ve k > 0)

ARİTMETİK ORTALAMA

n tane sayının aritmetik ortalaması bu n sayının toplamının n ye bölümüdür.

Buna göre, x1, x2, x3, … , xn sayılarının aritmetik ortalaması,  dir.

 

GEOMETRiK ORTALAMA

n tane sayının geometrik ortalaması bu sayıların çarpımının n. dereceden köküdür.r.

Buna göre,

x1, x2, x, … , xn sayılarının geometrik ortalaması dir.

 

 •  a ile b nin geometrik ortalaması (orta orantılısı)  dir.

 •  a, b, c biçimindeki üç sayının geometrik ortalaması,  dir.

 

HARMONiK (AHENKLİ) ORTALAMA

x1, x2, x3, … , xn sayılarının harmonik ortalaması

  • a ile b nin harmonik ortalaması

  • a, b, c gibi üç sayının harmonik ortalaması

DÖRDÜNCÜ ORANTILI

 orantısını s