10, 11, 12, 13, 14 sayılarının standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru: 10, 11, 12, 13, 14 sayılarının standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Arkadaşlar standart apma nasıl bulunur önce bunu maddeler halinde belirtelim.

  1. Sayıların aritmetik ortalaması hesaplanır.
  2. Her bir sayının aritmetik ortalamadan farkı bulunur.
  3. Bulunan farkların her birinin karesi hesaplanır.
  4. Farkların kareleri toplanır.
  5. Elde edilen toplam, serinin eleman sayısının bir eksiğine bölünür.

(10+11+12+13+14) / 5 = 12 olarak ortalamayı buluruz.

kök [(10-12) üssü kare + (11-12) üssü kare + (12-12) üssü kare+(13-12) üssü kare +(14-12)üssü kare ] / 4 olur.

Bu işlemin sonucu da kök 10 / 2 çıkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.