12 litrelik bir kovaya önce 3 L 300 mL, sonra 5 L 750 mL su konuluyor.

Soru: 12 litrelik bir kovaya önce 3 L 300 mL, sonra 5 L 750 mL su konuluyor. Buna göre kovada kaç mililitrelik boşluk kalır?

A) 3050
B) 2950
C) 2850
D) 2750

Cevap:  1 litre = 1000 mL olduğuna göre; soruda verilenleri mililitreye çevirerek işlemleri yapalım arkadaşlar.

3 L 300 mL = 3000 + 300 = 3300 mL dir.

5 L 750 mL = 5000 + 750 = 5750 mL dir.

Kovamız 12 litre yani 12 000 mL olduğuna göre;

12 000 – 3300 – 5750 = 2950 mL lik boşluk kalır.

Bir cevap yazın