7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 117

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 117 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruların çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor. Üçer üçer otururlarsa 5 sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıftaki sıra ve öğrenci sayısını bulunuz.

Cevap: Sıra sayısına x diyelim

2x + 5 = 3 . (x – 5)

2x + 5 = 3x – 15

x = 20 sıra var

2x + 5 = 2 . 10 + 5 = 25 öğrenci  olur.

 

Soru: 8 katının 5 eksiği, 5 katının 4 fazlasına eşit olan sayıyı bulunuz.

Cevap:Sayımıza x diyelim arkadaşlar. O halde

8x – 5 = 5x + 4

3x = 9

x = 3 olur.

 

Soru: Ardışık üç doğal sayının toplamı 129 olduğuna göre bu doğal sayılardan en büyüğünü bulunuz.

Cevap: En küçük sayımıza x dersek

x + x + 1 + x + 2 = 129 denklemi olur.

3x = 126

x = 42

En büyüğü ise

x + 2 = 42 + 2

x = 44 olur.

 

Soru: Turgay’ın yaşı, Seda’nın yaşının 3 katından 2 eksiktir. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı 66 olduğuna göre Turgay’ın yaşını bulunuz.

Cevap: Seda’nın yalına x dersek.

Turgay 3x – 2 olur.

3x – 2 + 4 + x + 4 = 66

4x = 60

x = 15

Turgay’ın yaşı

3x – 2 = 3 . 15 – 2 = 43 olur.

 

Soru: Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 7 eksiktir. Bu sınıfta 35 öğrenci olduğuna göre sınıftaki kız öğrencilerin sayısını bulunuz.

Cevap: Erkeklere x diyelim

Kız 2x – 7

x + 2x – 7 = 35

3x = 42

x = 14

Kız 2x – 7 = 2 . 14 – 7 = 21 olur

 

Soru: Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzun kenarı, kısa kenarının 2 katından 4 m eksiktir. Çevresi 214 m olan bu tarlanın uzun kenarı kaç metredir?

Cevap: 2x – 4

2x + 2 . (2x -4) = 214

6x = 222

x = 37

Uzun kenar 2x – 4 = 2 . 37 – 4 = 70 olur.

 

Soru: Yandaki ABC eşkenar üçgeninde |BC| = (2x + 1) cm ve üçgenin çevresinin uzunluğu 45 cm olduğuna göre x değeri kaçtır?

Cevap: 3. (2x + 1) = 45 denklemi olur

6x + 3 = 45

6x = 42

x = 7 olarak buluruz.

KategorilerGenel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir