7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 129 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruların çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Bir otobüsteki yolculardan 18 tanesi kadın, 24 tanesi erkektir. Bu gruptaki kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranını bulunuz.

Cevap: Bir otobüsteki yolcuların 18 tanesi kadın ve 24 tanesi erkek olduğuna göre;

kadınların erkeklere oranı 18/24 ‘ten 3/4 olur.

 

Soru: Bir kümesteki tavukların sayısının ördeklerin sayısına oranı 4/5 ’tir. Kümeste 16 tavuk vardır. Buna göre kümesteki ördeklerin sayısı kaçtır?

Cevap: Bir kümesteki tavukların sayısının ördeklerin sayısına oranı 4/5’tir. Kümeste 16 tavuk olduğuna göre oran kurabilmek için ördeklerin sayısına “x” diyelim. Bu durumda;

4/5 = 16/x olur.

4.x = 5.16

x = 20 olur. Yani bu kümeste 20 tane ördek vardır.

 

Soru: İki arkadaştan Meliha’nın 168, Murat’ın 212 fındığı vardır. Murat, fındıklarından 12 tanesini Meliha’ya verirse Meliha’nın fındıklarının sayısının Murat’ın fındıklarının sayısına oranını bulunuz.

Cevap: Meliha’nın 168, Murat’ın 212 fındığı vardır. Murat fındıklarının 12 tanesini Meliha’ya verirse;

168 + 12 = 180 tane Meliha’nın fındığı olur.

212 – 12 = 200 tane Murat’ın fındığı kalır.

Son durumda Meliha’nın fındıklarının sayısının Murat’ın fındıklarının sayısına oranı;

180 / 200 = 9 / 10 olur.

 

Soru: Bir sınıfta 14 kız, 13 erkek öğrenci vardır. Dönem başı olduğu için sınıflar arası öğrenci değişiminde sınıfa 3 erkek, 5 kız öğrenci gelmiş; sınıftan 2 erkek, 4 kız öğrenci ayrılmıştır. Bu durumda sınıftaki kız öğrencilerin erkek öğrencilerin sayısına oranı kaçtır?

Cevap: Bir sınıfta 14 kız ve 13 erkek öğrenci vardır. Sınıfa dönem başı 3 erkek ve 5 kız öğrenci gelmiştir.

14 + 5 = 19 kız öğrencilerin yeni sayısı

13 = 3 = 16 erkek öğrencilerin yeni sayısı

Sonra ise sınıftan 2 erkek ve 4 kız öğrenci ayrılmıştır.

19 – 4 = 15 kız öğrenci kalmıştır.

16 – 2  = 14 erkek öğrenci kalmıştır.

Son durumda kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı;

15 / 14 olur.

 

Soru: Ülkemize farklı ülkelerden gelen bir turist kafilesinde 40 İspanyol, 25 Japon ve 14 İngiliz turist vardır. Buna göre;

a. İspanyol turistlerin sayısının tüm turist sayısına oranını bulunuz.
b. İngiliz turistlerin sayısının İspanyol turistlerin sayısına oranını bulunuz.
c. Japon turistlerin sayısının İngiliz turistlerin sayısına oranını bulunuz.
ç. Japon turistlerin sayısının İspanyol turistlerin sayısına oranını bulunuz.

Cevap: Ülkemize gelen bir turist kafilesinde 40 İspanyol, 25 Japon ve 14 İngiliz turist vardır. Bu kafile ile gelen turistlerin toplam sayısı;

40 + 25 + 14 = 79 dur.

a. İspanyol turistlerin sayısının tüm turist sayısına oranı 40 / 79’dur.
b. İngiliz turistlerin sayısının İspanyol turistlerin sayısına oranı 14 / 40 yani 7 / 20 ‘dir.
c. Japon turistlerin sayısının İngiliz turistlerin sayısına oranı 25 / 14 ‘dür.
ç. Japon turistlerin sayısının İspanyol turistlerin sayısına oranı 25 / 40 yani 5 / 8’dir.

 

Soru: Bir inşaat ustası, 100 teneke harç hazırlamak için 80 teneke kum, 8 teneke çimento ve 12 teneke su kullanmıştır (Her bir malzeme için kullanılan tenekeler eş hacimlidir.). Buna göre aşağıdakilerden doğru olanların önündeki kutucuğa “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

a. Suyun karışıma oranı 0,12’dir.
b. Çimentonun kuma oranı 0,8’dir.
c. Kumun suya oranı 5,6’dır.
ç. Çimentonun karışıma oranı 0,8’dir.
d. Suyun çimentoya oranı 1,5’tir.

Cevap: Bir inşaat ustası 100 teneke harç hazırlamak için 80 taneke kum, 8 teneke çimento ve 12 teneke su kullanıyor ise bu durumda;

a. Suyun karışıma oranı 0,12’dir. D
b. Çimentonun kuma oranı 0,8’dir. Y ( Çimentonun kuma oranı 0,1’dir.)
c. Kumun suya oranı 5,6’dır. Y ( Kumun suya oranı 6,6’dır.)
ç. Çimentonun karışıma oranı 0,8’dir. Y ( Çimentonun karışıma oranı 0,08’dir.)
d. Suyun çimentoya oranı 1,5’tir. D

 

 

Bir cevap yazın