Aşağıdaki cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.

Soru: Aşağıdaki cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.

7k + 13
3m
5(n – 9)
2(5d + 7)

Cevap:  Her bir cebirsel ifadenin sözel karşılığı aşağıdaki gibi olabilir.

7k + 13 >> bir sayının 7 katının 13 fazlası
3m >> bir sayının 3 katı
5(n – 9)  >>bir sayının 9 eksiğinin 5 katı
2(5d + 7)  >> bir sayının 5 katının 7 fazlası ile toplamının 2 katı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.