bölme
bölme

Bölme işleminde kalan sıfır ve sıfır ile bölen arasında bir sayı olabilir. Başka bir deyişle bölme işleminde kalan varsa, bölenden daha küçük bir sayıdır.

 

Bölünebilme Kuralları

 

2 ile Bölünebilme

Bir sayının 2 ye tam bölünebilmesi için birler basamağındaki sayının çift olması gerekir.

Örnek: 2, 4 , 8, 16, 42, 88 ….

 

3 ile Bölünebilme

3 ile tam bölünebilmede sayının rakamları toplamı 3 ve 3 ün katı olmalıdır.

Örnek: 3 , 9 , 15 , 72 …

 

4 ile Bölünebilme

4 ile bölünebilme için sayının son 2 rakamına bakılır. Bu rakamlar sıfır veya 4 ün katı ise sayı 4 te kalansız olarak bölünebilir.

Örnek:  8 , 32 , 100 , 320 , 1200

 

5 ile Bölünebilme

5 ile tam bölüm için son rakamın sıfır yada 5 olması gerekir.

Örnek: 10, 25, 100, 325, 1205

 

6 ile Bölünebilme

Bir sayının 6 ile bölünebilmesi için hem 2 ile bölünebilmesi hem de 3 ile bölünebilmesi gerekmektedir.

 

7 ile Bölünebilme

7 ile bölünebilme için aşağıdaki örneği inceleyin. Sayılara sağdan sola doğru 1 , 3, 2 şeklinde katsayılar verelim ve 3lü gruplayalım ve parantezliyelim.  Sağdaki grup + olacak şekilde sağdan sola bir – bir + verilerek işlem yapılır.  Sonuç sıfır yada 7 katı olmalıdır.

7 ile bölünebilme
7 ile bölünebilme

 

8 ile Bölünebilme

Bir sayının sekize bölünebilmesi için son üç basamağı sıfır yada 8 in katı olması gerekmektedir.

Örnek: 8, 80, 1000, 12000

 

9 il Bölünebilme

9 a tam bölünebilme için sayının rakamları toplamının 9 un katı olması gerekmektedir.

Örnek: 27, 81, 243, 9999

 

10 ile Bölünebilme

Sayının son rakamının sıfır olması sayının 10 a kalansız bölünebilmesi anlamına gelir.

Örnek: 10, 20, 240, 9000

 

11 ile Bölünebilme

11 ile bölünebilme için aşağıdaki örneği inceleyin. Sayıyı sağdan sola doğru +,- olarak gruplandıralım. + ları bir parantezde, – leri de bir parantezde gruplayalım. + gruptan – grubu çıkardığımızda sonuç sıfır yada 11in katı ise busayı 11 ile kalansız olarak bölünebilir.

11 ile bölünebilme
11 ile bölünebilme

 

Dikkat: 11 den büyük doğal sayılara bölünebilmelerde, sayı kendi arasında asal iki çarpana ayrılır. Bu asal çarpanlara bölünen sayı, bunların çarpımına bölünür.

12 ye bölünebilme 3 ve 4

36 ya bölünebilme 4 ve 9

45 e bölünebilme 5 ve 9