İki Veri Grubunun Karşılaştırılması Ve Yorumlanmasında Aritmetik Ortalama Ve Açıklık

Değerli arkadaşlar, bugün ki konumuzda genellikle 6. Sınıf ta karşılaşılan İki Veri Grubunun Karşılaştırılması Ve Yorumlanmasında Aritmetik Ortalama Ve Açıklık konusunu işleyeceğiz.

İki Veri Grubunun Karşılaştırılması Ve Yorumlanmasında Aritmetik Ortalama Ve Açıklık

İlk önce Aritmetik Ortalama ile başlayalım.

Örneğin, iki veri grubunun başarısını karşılaştırırken ilk önce aritmetik ortalamalarını hesaplarız.

Aritmetik ortalaması büyük olan taraf daha başarılı olarak değerlendirilir.

Eğer iki grubun aritmetik ortalamaları eşit olarak çıkarsa başarılı olanı belirlemek için bu defa da açıklığa bakmamız gerekiyor ki, açıklığı küçük olan grup daha başarılı olarak kabul edilir.

Şimdi de Açıklık durumunu karşılaştıralım;

Açıklık, verilerin düzeni hakkında bilgiler vermektedir. Yani;

Açıklığın büyük çıkması verilerin daha düzensiz olduğunu, açıklığın küçük çıkması ise verilerin daha düzenli olduğunu gösterir.

Örneğin bir sınıfın 1. matematik sınav notlarının açıklığı 60 olduğunu söylersek, sınıf hakkında aşağıdaki yorumları yapabiliriz:

Sınavdan en yüksek alan ile en düşük alan arasındaki fark 60’ tır.

Bu sınıfta çok başarılı olanlarda vardır, başarısı çok düşük olanlarda vardır. Çünkü açıklı farklı 60 olduğuna göre en yüksek not alan ile en düşük not alan arasında 60 puanlık fark vardır.

Sınıftaki öğrencilerin almış olduğu notlar birbirinden çok farklıdır.

Sınıf homojendir, yani her seviye grubundan öğrenci vardır. Düşük not alan da vardır, yüksek not alan da vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.