Kare biçimindeki bir kağıt şekil 2’deki gibi üstten aşağı, daha sonra şekil 3’teki gibi soldan sağa

Soru 5:  Kare biçimindeki bir kağıt şekil 2’deki gibi üstten aşağı, daha sonra şekil 3’teki gibi soldan sağa köşeler üst üste gelecek biçimde ikiye katlanıyor.
Katlanmış kağıtta şekil 4’te kesikli çizgiler ile gösterilen kare biçimindeki parça kesilip atılıyor ve kağıt açılıyor. Geriye kalan kağıdın bir yüzünün santimetrekare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir?

A) (x – y) (x – y) B) (x – 2y) (x – 2y) C) (x – y) (x + y) D) (x – 2y) (x + 2y)

Çözüm: Bir kenar uzunluğu x cm olarak verilmiş. Kesilen miktar ise görünürde y cm fakat kağıdı açtığiımızda bir kenar uzunluğu 2y olacak şekilde bir kare alan çıkar . Bu nedenle de x değerinden 2y değerini çıkarıp alanı hesaplamamız gerekiyor.

Bu neden Şekil 1 in alanı x²  , Şekil 2 nin alanı (2y)² = 4y² olur. Buradan da  x² – = 4y² olur ve bunun da açılımı (x-2y).(x+2y) olur. Yani doğru cevap D seçeneğidir.

Bir cevap yazın