Matematik Bulmacası 8. Sınıf için

matematik bulmacasi ve cevapları
matematik bulmacasi ve cevapları

 

SORULAR:

1)Gerçekleşmesi birbirine bağlı olanyani birinin sonucu diğerini etkileyen iki olaya verilenisim.
2)Bir silindirin dikdörtgensel bir yüzey ile yatay şekilde kesişmesi sonucunda silindirin içinde oluşan cisim.
3)Bir dik üçgende bir dar açının karşısındaki dik kenar uzunluğunun hipotenüs uzunluğunaoranına verilen isim.

4)Bir üçgende bir köşeden karşı kenara dik bir şekilde indirilen doğru parçası.
5)Bir şeklin belli bir oranda büyültülmüşü yada küçültülmüşü ile oluşturulan örüntüye verilenad.
6)Bir kümenin elemanlarının birbirinden farklı her bir sıralanışına verilen isim.

7)Bir dik üçgende dik açının karşısındaki kenara verilen isim.
8)Küpün tüm yüzlerini oluşturan dörtgen.
9)Bir üçgende bir kenarın uzunluğunun diğer iki kenar uzunluğu toplamından küçükfarklarından ise büyük olduğunuanlatan terim.

10)Rasyonel olarak yazılamayan sayılara verilen isim.
11)Bir dik üçgende hipotenüs uzunluğunun karesinindiğer iki dik kenar uzunluklarının karelerinin toplamına eşit olduğunu bulan ünlü matematikçi.
12)149162536… gibi karekökleri alındığında rasyonel sayı olan sayılara verilen isim.

13)Çok yüzlülerden eşkenar üçgen piramite verilen isim.
14)Düzgün dörtyüzlüdüzgün altıyüzlüdüzgün sekizyüzlüdüzgün oniki yüzlüdüzgün yirmiyüzlü gibi adına “5 katı cisim” de denilen düzgün çokyüzlülere verilen isim.
15)Üç boyutlu cisimleri düz bir yüzeyde iki boyuta indirgeyerek göstermeye yarayan izdüşüme verilen ad.

16)Piramit veya konide uç noktaya verilen isim.
17)Matematikte <>≤≥ sembolleri ile yazılan ifadelere verilen isim.
18)Futbol topuportakal gibi şekle sahip cisimlere verilen ad.

19)Tabanı daireyan yüzeyi ise bir daire diliminden oluşmuş şekil.
20)Dikdörtgenler prizmasının ayrıt sayısı
21)Çözüm kümesi tüm reel sayılar olaniçerisinde değişken ve eşitlik bulunan ifadelere verilen isim.
22)Bir dik üçgende dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına verilen isim.

 

CEVAPLAR
Bulmacanın cevapları şöyle:

1)BAĞIMLIOLAY
2)DAİRE
3)SİNÜS

4)YÜKSEKLİK
5)FRAKTAL
6)PERMÜTASYON

7)HİPOTENÜS
8)KARE
9)ÜÇGENEŞİTSİZLİĞİ

10)İRRASYONEL
11)PİSAGOR
12)TAMKARESAYILAR

13)DÜZGÜNDÖRTYÜZLÜ
14)PLATONİK
15)PERSPEKTİF

16)TEPE
17)EŞİTSİZLİK
18)KÜRE

19)KONİ
20)ONİKİ
21)ÖZDEŞLİK
22)EĞİM

“Matematik Bulmacası 8. Sınıf için” için 13 yanıt

    1. NASILSINIZ AYYYY ÇOK KOMİK AMAAA NEDEN DAHA İYİSİ YOK ÇÜNKÜ SİZİ SEVMİYOREEEEEE

Bir cevap yazın