Sayı Örüntüleri ve Harfli İfadeler 7. Sınıf Matematik

Sayı Örüntüleri ve Harfli İfadeler ile ilgili konu anlatımı, çözümlü sorular ve problemlerin olacağı bu yazımızda genellikle 7. sınıf dersinde işlenen bu konuyu paylaşacağız.

Hazırladığımız bazı sorular örnek test cevap şeklinde olacaktır. Dilerseniz hemen yazımıza başlayalım.

Bir örüntünün bütün adımları arasında ortak bir kural vardır. Örüntülerde kural ifade edilirken bir değişken kullanılır. Değişken “n” harfi ise “n” örüntünün adım sıra sayısını belirtir.

Örüntüde ardışık iki terim arasındaki fark sabit ise bu sabit sayı, örüntü kuralındaki değişkenin katsayısıdır. Örüntüde istenen adımdaki terimi bulmak için terimleri sıra ile yazmak güç olur.

Örüntü kuralındaki değişken yerine istenen adım sayısını yazarak daha kolay yoldan adım sayısındaki terim bulunabilir.

Örnek:

Soru: 3, 7, 11, 15, … sayı örüntüsü veriliyor. Buna göre;

a. Örüntünün kuralını bulunuz.
b. Örüntünün 52. adımındaki sayıyı bulunuz.

Cevap: Her iki şıkkın cevabı;

a. Örüntünün kuralını bulunuz.

4n – 1 olur

b. Örüntünün 52. adımındaki sayıyı bulunuz.

4 . (52 – 1) = 207 olur.

 

Soru: 2, 10, 18, 26, … sayı örüntüsü veriliyor. Buna göre;

a. Örüntünün kuralını bulunuz.
b. Örüntünün 48. adımındaki sayıyı bulunuz.

Cevap: Her iki şıkkın cevabı;

a. Örüntünün kuralını bulunuz.

8n – 6 olur.

b. Örüntünün 48. adımındaki sayıyı bulunuz.

8 . (48 – 6) = 378 olur.

 

Soru: Kuralı 3n – 2 olan sayı örüntüsünün;

a. 2. adımındaki sayıyı bulunuz.
b. 12. adımındaki sayıyı bulunuz.
c. 58. adımındaki sayıyı bulunuz.

Cevap: n yerine şıklarda verilen sayıları koyarsak

a. 2. adımındaki sayıyı bulunuz.

3 . 2 – 2 = 6 – 2 = 4

b. 12. adımındaki sayıyı bulunuz.

3 . 12 – 2 = 36 – 2 = 34

c. 58. adımındaki sayıyı bulunuz.

3 . 58 – 2 = 174 – 2 = 172

 

Soru: 4, 7, 10, 13, … sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? (n harfini değişken olarak alınız)

A) 2n – 2 B) 3n + 1 C) 3n + 2 D) 2n + 4

Cevap:

Doğru cevabımız B şıkkı 3n + 1 dir arkadaşlar.

Bir cevap yazın