Yandaki tabloya göre x ile y arasındaki orantı sabitini bulunuz.

Soru :  Yandaki tabloya göre x ile y arasındaki orantı sabitini bulunuz. 

 

 

Cevap : x’in y’ye oranı her zaman bir k sabitine eşittir. Yani x = yk’dir. Bu durumda yukarıda verilen tabloya göre orantı sabitini bulmak istediğimizde;

x/y = 12/4,5 = 8/3 = 4/1,5 = k olur. Bu durumda x/y için orantı sabiti;

k = 8/3 ‘tür.

Bir cevap yazın