9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 162-163 çözümlerini detaylıca yanıtlanmış biçimde bu yazımızda bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar.

Soru:  6/5 sayısının N,Z,Z+,Z,Q,Q’,Q+,Q,R,R+,R sembolleri ile gösterilen sayı kümelerinin hangilerinin elemanı olduğunu bulunuz.

Cevap: Sadece Q, Q, R, R+

sayı kümelerinin elemanlarıdır arkadaşlar.

 

Soru: 3. m ve n birer pozitif tam sayı olmak üzere 2m + 3n = 25 eşitliğini sağlayan n sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamını bulunuz.

Cevap: En büyük m = 2 değeri için

2m + 3n = 25 -> 2 . 2 + 3n = 25 -> 3n = 25 – 4

n = 21 / 3 = 7  olarak buluruz.

En küçük m = 11 değeri için

2m + 3n = 25 -> 2 . 11 + 3n = 25 -> 3n = 25 – 22

n = 3 / 3 = 1 olarak buluruz.

Soru: a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere a + b + c = 18 ise a . b . c ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz.

Cevap: En küçük değer için

a = 0

b = 0

c = 18 olur ve

a . b . c = 0 . 0 . 18 = 0 olarak buluruz.

En büyük değer için

a = 6

b = 6

c = 6 olur ve

a . b . c = 6 . 6 . 6 = 216 olarak buluruz.

 

Soru: a, b ve c birer tam sayı olmak üzere a . b . c = 75 ise a + b + c ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz.

Cevap: En küçük değer için

a = -75

b = -1

c = 1 olur ve

a + b + c = -75 + (-1) + 1 = -75 olarak buluruz.

En büyük değer için

a = 75

b = 1

c = 1 olur ve

a + b + c = 75 + 1 + 1 = 77 olarak buluruz.

 

Soru: x ve y sayıları birer gerçek sayı olmak üzere x + y = 7 ise x ∙ y ifadesinin alabileceği en büyük değeri bulunuz.

Cevap: x + y = 7 olduğuna göre ve x ∙ y ifadesinin en büyük değeri için her iki sayının da pay değerini en büyük almamız gerekiyor yani 7 almamız gerekiyor.

Bunun içinde

x = 7/2 olur.

y = 7/2 olur

x . y = 7/2 . 7/2

x . y = 49 / 4

 

Soru: a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere a + 2b + 3c ifadesinin alabileceği en küçük değeri bulunuz.

Cevap: En küçük değer için katsayısı küçük olan sayıyı en büyük almalıyız.

a = 3

b = 2

c = 1 olur ve

a + 2b + 3c = 3 + 2.2 + 3.1 = 3 + 4 + 3 = 10 olarak buluruz.

 

Soru: a ve b tam sayılar olmak üzere a . b = 6 denklemini sağlayan kaç tane (a , b) sıralı ikilisi olduğunu bulunuz.

Cevap: Sıralı ikililerimiz aşağıdaki gibidir.

(a,b) = (1,6), (6,1), (3,2), (2,3), (-1,-6), (-6,-1), (-3,-2), (-2,-3)

Toplam da 8 tanedir.

 

Soru: a ve b birer tam sayı olmak üzere (a + 3) 2 + (b – 5)  7 ifadesinin bir rasyonel sayı belirtebilmesi için a ∙ b değerini bulunuz.

Cevap: Parantez içindekileri 0 a eşitlememiz lazım ki rasyonel bir sayı olsun.

a + 3 = 0 –> a = -3

b – 5 = 0 –> b = 5

a . b = -3 . 5 = -15 olur.

Bir cevap yazın