Hareket ve Hız Problemleri Formülleri

HAREKET ve HIZ PROBLEMİ FORMÜLLERİ

Bir hareketlinin yer değiştirmesi zaman ve hız gibi iki faktöre bağlıdır.

Yol = Hız x Zaman

Yani x = V.t dir. Burada;

V: Hareketlinin hızı

t: Hareketlinin v hızıyla x yolunu alma süresi

x: Hareketlinin v hızıyla t sürede aldığı yoldur.

 

Hız ve hareket problemlerinde hızın birimi önemlidir. Hızın birimi v km/sa ise yollar km(kilometre) ve zaman saat olmak zorundadır. Hızın birimi m/dk ise yollar m(metre) ve zamanlar dakika olmalıdır.

(km) = (km/sa) . (sa)

(m) = (m/dk). (dk)

(m) = (m/sn). (sn)

 

– Yol ile hız doğru orantılıdır.  t = x/v

– Yol ile zaman doğru orantılıdır. V = x/t

– Hız ile zaman ters orantılıdır.   x = V.t

 

  • Aralarında x km olan iki araç saatte V1 km ve V2  km hızla aynı anda birbirine doğru hareket ederlerse;

|AB| = x = alınan yol

C: karşılaşılan nokta

t: karşılaşma zamanı

 

  • Aralarında x km olan iki araç saatte V1 km ve V2  km hızla aynı anda aynı yönde hareket ederlerse arkadaki aracın (V1 hızlı araç) öndekini yakalama süresi;

|AB| = x = alınan yol

C: A’dan hareket eden aracın B’den hareket eden aracı yakaladığı nokta

t: yetişme süresi

 

  • İki araç saatte V1 km ve V2  km hızla aynı anda çembersel bir pistin, aynı noktasından zıt yönde aynı anda hareket ederlerse karşılaşma süresi;

 

  • V1 > V2 olmak üzere, iki araç saatte V1  km ve V2  km hızla aynı anda çembersel bir pistin, aynı noktasından aynı yönde hareket ederse hızı büyük olan aracın hızı küçük olan aracı yakalama süresi;

 

Ortalama hız : Bir cismin toplam yer değiştirmesinin toplam geçen zamana oranına denir.

 

  • Eşit zamanda V1 ve V2  hızlarıyla alınan yolda hareketlinin ortalama hızı;

 

  • Belirli bir yolu V1 hızıyla gidip,  V2 hızıyla dönen bir aracın ortalama hızı;

 

  • Nehir veya akıntı problemlerinde hız hesaplarken;

Vt : teknenin hızı

Va : akıntının hızı

Tekne akıntı yönünde giderse daha hızlı gider. (Vt + Va )

Tekne akıntıya ters yönde giderse daha yavaş gider. (Vt – Va )

 

  • Bir trenin bir tüneli geçmesi demek kendi boyu ve tünelin uzunluğu kadar yol alması demektir. Trenin tüneli geçmesi için x + y kadar yol alması gerekir.

“Hareket ve Hız Problemleri Formülleri” için 3 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.