4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Konu Anlatımı

4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Konu Anlatımı isimli yazımızda aşağıdaki konu başlıkları hem detaylı anlatım hem de örnek cevaplı test ile anlatım yapacağız.

Dilersenin işleyeceğimiz konu başlıklarını görelim ve sonra da hemen dersimize geçelim.

1)Dört Basamaklı Doğal Sayılar
2) Doğal Sayılarda Bölük Kavramı
3) Beş Basamaklı Doğal Sayılar
4) Altı Basamaklı Doğal Sayılar
5) Dört Basamaklı Sayılarla Yüzer ve Biner Sayma
6) Doğal Sayıları Yuvarlama
7) Doğal Sayıları Sıralama
8) Doğal Sayılarla Örüntü

Şimdi de sırasıyla tüm başlıkları inceleyelim.

Dört Basamaklı Doğal Sayılar

Dört basamaklı sayıların en küçüğü 1000 (bin), en büyüğü ise 9999’dur (dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz).

Dört basamaklı doğal sayıları günlük hayatımızda pek çok yerde kullanırız. Bu sayılar alışverişlerde, maaş tutarlarında, mahallelerin nüfus verilerinde, tarihlerde karşımıza çıkar. Örneğin;

Cumhuriyet 1923’te ilan edildi, Uludağ’ın yüksekliği 2543 metredir gibi

Şimdi de bir etkinlik yapalım;

Türkiye’deki güneş enerjisi santrallerinin sayısı 1043’tür. 1043 sayısı 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu durumu aşağıdaki görselde gösterelim.

Şimdi de aşağıdaki dört basamaklı doğal sayıların okunuş ve yazılışlarını inceleyelim.

* 1365: Bin üç yüz altmış beş

* 4027: Dört bin yirmi yedi

* 3610: Üç bin altı yüz on

* 6308: Altı bin üç yüz sekiz

Doğal Sayılarda Bölük Kavramı

Dört ve daha fazla basamağı olan sayıların okunuşunu kolaylaştırmak için sayı bölüklerini kullanabiliriz.

Bir tam sayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takıma bölük denir.

Örneğin 5 989 sayısının bölüm kavramı aşağıdaki gibidir.

Beş Basamaklı Doğal Sayılar

Dört basamaklı sayıların en büyüğü olan 9999 sayısının bir fazlası ile oluşan sayı 10 000 (on bin) olarak adlandırılır.

Beş rakamın yan yana gelerek oluşturduğu sayılara beş basamaklı doğal sayılar denir. Bu sayılarda birler, onlar, yüzler, binler ve on binler basamakları bulunur.

Not: Beş basamaklı sayıların en küçüğü 10 000 (on bin), en büyüğü ise 99 999’dur (doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz).

Örneğin; Bir tren yıl boyunca, 48 326 yolcu taşımıştır. Bu sayının basamak tablosunda gösterilişini inceleyelim.

Not: Sayının bulunduğu basamaktaki değerine basamak değeri denir.
Bulunduğu basamak göz önüne alınmadan taşıdığı değere sayı değeri
denir. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım.

Bir derginin aylık basım adedi olan 30 217 sayısını bölüklerine ayırarak inceleyelim.

Not: Beş basamaklı bir sayının birler bölüğünde birler, onlar ve yüzler
basamakları bulunur. Binler bölüğünde ise binler, on binler basamakları bulunur. Örneklerle bu durumu açıklayalım.

* 48 221: Kırk sekiz bin iki yüz yirmi bir

* 16 932: On altı bin dokuz yüz otuz iki

* 92 070: Doksan iki bin yetmiş

 

Altı Basamaklı Doğal Sayılar

Önceki derslerde öğrendiğin beş basamaklı doğal sayıların en büyüğü olan 99 999 sayısının bir fazlası ile oluşan sayı 100 000 (yüz bin) olarak adlandırılır.

Altı rakamın yan yana gelerek oluşturduğu sayılara altı basamaklı doğal sayılar denir. Bu sayılarda birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler basamakları bulunur.

Altı basamaklı sayıların en küçüğü 100 000 (yüz bin), en büyüğü ise 999 999’dur (dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz).

Örneğin; Bir ilçede dönem boyunca dağıtılan “Okul Sütü” sayısı 524 928’dir. Bu sayının basamak tablosunda gösterilişini inceleyelim.

Örnek: Aşağıdaki altı basamaklı doğal sayıların okunuş ve yazılışlarını inceleyelim.

* 110 458 : Yüz on bin dört yüz elli sekiz

* 780 253 : Yedi yüz seksen bin iki yüz elli üç

* 554 829 : Beş yüz elli dört bin sekiz yüz yirmi dokuz

 

Dört Basamaklı Sayılarla Yüzer ve Biner Sayma

Örneğin; Ezgi, “Köy Okullarına Kitap Kampanyası” için topladığımız kitaplarla 7 kutuyu doldurduk.

Her kutuya 8 kitap koyduk. 8 – 16 – 24 – 32 – 40 – 48 – 56 Emre, toplam 56 kitap olmuş.

Doğal Sayıları Yuvarlama

Örneğin; Ezgi, 68 tane kitap okudum. Yaklaşık 100 tane okumuşum, inanabiliyor
musun?

En yakın yüzlüğe yuvarlayacak olursan haklısın. En yakın onluğa yuvarlarsak yaklaşık 70 kitap oluyor.

 

Doğal Sayıları Sıralama

Örneğin;

98<102<119 Emre, ben çocukların boylarını küçükten büyüğe doğru sıraladım.

119>102>98 Ezgi, ben de büyükten küçüğe doğru sıralama yaptım.

 

Doğal Sayılarla Örüntü

Sayıların düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesine örüntü denir.

Örneğin;

Bir cevap yazın