7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 119 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruların çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 2(2x + 1) + 2x = 32 denkleminde x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 8

Cevap: 2(2x + 1) + 2x = 32

4x + 2 + 2x = 32

6x = 30

x = 5 olarak buluruz.

 

Soru: Aşağıdaki denklemlerden hangisinde x’in değeri –2’dir?

A) 5x – 10 = 10 B) 2x + 8 = 0 C) 3x – 4 = 2 D) 2x – 5 = x – 7

Cevap: D şıkkındaki

2 . (-2) – 5 = (-2) – 7

-9 = -9 eşit olur.

 

Soru: x + 1 = –2x + 7 denkleminde x’in değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Cevap: Eşitliği yaparsak

x + 1 = –2x + 7

3x = 6

x = 2 olur.

 

Soru: “Halime 22, Meliha ise 10 yaşındadır. Kaç yıl önce Halime’nin yaşı Meliha’nın yaşının 3 katıdır?” problemini çözmek için aşağıdaki denklemlerden hangisi çözülmelidir?

A) 22 + x = 3 · 10 – x B) 22 – x = 3 · (10 – x)
C) 3x – 10 = 22 + x D) 3 · 10 + x = 22 – 2x

Cevap: B şıkkında 3x – 10 = 22 + x denklemi doğru cevabımızdır.

 

Soru: Üç sayıdan birincisi ikincisinin 4 eksiğine, üçüncüsü birincinin 3 katına eşittir. Bu üç sayının toplamı 59 olduğuna göre ikinci sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8 B) 12 C) 14 D) 15

Cevap: 1. sayı x – 4

2. sayı x

3. sayı 3(x – 4)

x – 4 + x + 3(x – 4) = 59

5x – 16 = 59

5x = 75

x = 15 olarak buluruz.

Bir cevap yazın