7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 144

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 144 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruların çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru :  Aşağıdaki ifadeleri inceleyiniz. Doğru olan ifadelerin önündeki kutucuğa “D”, yanlış olan ifadelerin önündeki kutucuğa ise “Y” yazınız.

a. “Aynı güçte 2 işçi bir işi 6 günde yaparsa aynı işçilerden 4 işçi aynı işi 3 günde yapar.” ifadesi ters orantıya örnektir.
b.  “8 kg zeytinden 1 litre zeytinyağı elde edilirse 56 kg zeytinden 7 litre zeytinyağı elde edilir.” ifadesi ters orantıya örnektir.
c.“Aynı kapasitede su akıtan 10 musluk, havuzu 14 saatte doldurursa 6 musluk aynı havuzu 20 saatte doldurur.” ifadesi ters orantıya örnektir.
ç. “10 litre sütten 1 kg tereyağı elde edilirse 25 litre sütten 2,5 kg tereyağı elde edilir.” ifadesi doğru orantıya örnektir.
d.. “Bir yarışmacı 150 km’lik yolu 30 saatte koşarsa bu yarışmacı 100 km yolu 25 saatte koşar.” ifadesi ters orantıya örnektir.

Cevap :

a.  “Aynı güçte 2 işçi bir işi 6 günde yaparsa aynı işçilerden 4 işçi aynı işi 3 günde yapar.” ifadesi ters orantıya örnektir.
b.  “8 kg zeytinden 1 litre zeytinyağı elde edilirse 56 kg zeytinden 7 litre zeytinyağı elde edilir.” ifadesi ters orantıya örnektir.
c. “Aynı kapasitede su akıtan 10 musluk, havuzu 14 saatte doldurursa 6 musluk aynı havuzu 20 saatte doldurur.” ifadesi ters orantıya örnektir.
ç.  “10 litre sütten 1 kg tereyağı elde edilirse 25 litre sütten 2,5 kg tereyağı elde edilir.” ifadesi doğru orantıya örnektir.
d. “Bir yarışmacı 150 km’lik yolu 30 saatte koşarsa bu yarışmacı 100 km yolu 25 saatte koşar.” ifadesi ters orantıya örnektir.

 

Soru : Aşağıdaki cümleleri uygun sözcük ya da sayılarla tamamlayınız.

a. Eşit miktarda su akıtan 5 musluk, boş havuzu 10 saatte doldurursa 2 musluk boş havuzu
______________ saatte doldurur.
b. Eşit hızda çalışan 8 işçi bir işi 9 günde yaparsa 12 işçi aynı işi ______________ saatte yapar.
c. Aynı güçteki 10 traktör, bir tarlayı 6 saatte sürerse ______________ traktör aynı tarlayı 20 saatte
sürer.
ç. 70 kişiye ______________ gün yetecek gıda maddesi, 14 kişiye 140 gün yeter.

Cevap :  Boşluklara doğru kelimeleri yazalım arkadaşlar.

a. Eşit miktarda su akıtan 5 musluk, boş havuzu 10 saatte doldurursa 2 musluk boş havuzu __25 __ saatte doldurur.
b. Eşit hızda çalışan 8 işçi bir işi 9 günde yaparsa 12 işçi aynı işi __6__ saatte yapar.
c. Aynı güçteki 10 traktör, bir tarlayı 6 saatte sürerse __3__ traktör aynı tarlayı 20 saatte sürer.
ç. 70 kişiye __28__ gün yetecek gıda maddesi, 14 kişiye 140 gün yeter.

 

Soru :  Yandaki tabloda verilenlere göre;

a. Orantı sabitini bulunuz.
b. n = 7 için m değerini bulunuz.
c. m = 108 için n değerini bulunuz.

Cevap :  Yukarda verilen tabloda m değeri artarken n değeri de artmaktadır. Bu demektir ki m ile n değerleri arasında doğru orantı vardır. Yani m/n = k demektir.

a. Orantı sabiti;

m/n = 48/4 = 60/5 = 72/6 =… = k olur.

k = 48/4

k = 12 olur (orantı sabiti).

b. m/n = k ise n = 7 olduğunda m’in değeri;

m/7 = 12 ise

m = 12. 7

m = 84 olur.

c. m/n = k ise m = 108 olduğunda n’nin değeri;

108/n = 12 ise

108 = 12. n

n = 108 / 12

n = 9 olur.

 

Soru : Aşağıda verilen çokluklardan hangisi ters orantılı çokluklardır?

A) Usta sayısı – Yapılan işin süresi
B) Yolun uzunluğu – Tüketilen benzin miktarı
C) İşçi sayısı – Yapılan yol
D) Kullanılan su miktarı – Su faturası

Cevap : 

A) İşçi sayısı arttıkça yapılan işin süresi azalır. İşçi ile yapılan işin süresi arasında ters orantı vardır. A şıkkı ters orantıya örnektir.

B) Yolun uzunluğu arttıkça tüketilen benzin miktarı artar. Yolun uzunluğu ile tüketilen benzin miktarı arasında doğru orantı vardır. B şıkkı doğru orantıya örnektir.

C) İşçi sayısı arttıkça yapılan yol miktarı artar. Yani işçi sayısı ile yapılan yol miktarı arasında doğru orantı vardır. C şıkkı doğru orantıya örnektir.

D) Kullanılan su miktarı arttıkça su faturası artar. Bu durumda kullanılan su miktarı ile su faturası arasında doğru orantı vardır. D şıkkı doğru orantıya örnektir.

Yukarıda verilen şıklardan sadece A şıkkında ters orantılı çokluk verilmiştir.

KategorilerGenel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir